BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osowczyk Katarzyna
Title
Model wymagań funkcjonalnych systemu informatycznego w placówkach służby zdrowia
Source
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 174-176
Issue title
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Keyword
Systemy informatyczne, Placówki służby zdrowia, Służba zdrowia, Jakość produktów informatycznych
Computer system, Medical facilities, Health service, Quality of IT products
Abstract
Aby ograniczyć koszty prowadzonej działalności, większość szpitali powinna zdecydować się na wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych dla służby zdrowia. Ważnym punktem odniesienia jest fakt, iż większość wykorzystywanego w szpitalach oprogramowania jest, lub może być częścią oprogramowania i usług służących do wspierania zintegrowanych procesów. Przed podjęciem tak ważnej, nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo, decyzji należy pamiętać o ewentualnych konsekwencjach zaprzestania wdrożenia np. "w połowie drogi". Warto zaplanować budżet w taki sposób, aby wdrożenie zapewniło przede wszystkim ciągłość procesów i nie wpływało na obniżenie jakości świadczonych usług medycznych. Wiele szpitali wykorzystuje różne aplikacje i środowiska baz danych do gromadzenia informacji o pacjentach np. system przyjęć, rejestracji i analizy zdjęć RTG, danych z pracowni USG, czy też labolatorium. Wykorzystywanie oprogramowania różnych firm (częściowa informatyzacja szpitala bez pełnej integracji systemów), często wpływa na podjęcie decyzji o zastosowania rozwiązań dających po pełnym wdrożeniu, efektywną pracę w zintegrowanym środowisku informatycznym. Dzięki temu przepływ infromacji pomiędzy systemami (oddziałami i pracowniami) staje się płynny i przebiega bez zakłóceń. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. SAP Broschure - Zintegrowany System Obsługi Medycznej SAP - Holandia 2003 r.
  2. lan H. Gordon, "Relacje z Klientem, Marketing partnerski", PWE Warszawa, 2001.
  3. K. Fonfara, "Marketing Partnerski na rynku przedsiębiorstw", PWE Warszawa 2004.
  4. A. Dejnaka "CRM Zarządzanie kontaktami z Klientami", Helion Gliwice, 2002.
  5. K. Rogoziński, "Nowy Marketing Usług", AE Poznań, 1998 r.
  6. M. Dobska, P. Dobski, TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Mars Graf, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
1641-6465
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu