BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : listopad 2000
Business Survey Poland : November 2000
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 146, 33 s., wykr. rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Koszty produkcji, Struktura produkcji, Zatrudnienie
Processing industry, Production costs, Production structure, Employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W listopadzie poziom aktywności gospodarczej w przemyśle przetwórczym jest niższy. Ogólny wskaźnik koniunktury dla całego przemysłu zmniejszył swą wartość o pięć punktów i wynosi +5. Podobną wartość wskaźnik koniunktury przyjmował w listopadzie ub. roku. W sektorze publicznym wskaźnik koniunktury osiąga wyższą wartość +7, natomiast w sektorze prywatnym wartość wskaźnika zbliżyła się do zera. Spadły także wartości sald odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. Przyjmują one wartości zbliżone do poziomu z listopada 1999 r, co oznacza że obecne osłabienie koniunktury ma charakter sezonowy. (fragment tekstu)

The level of business activity in manufacturing industry was lower in November. The general business indicator for the entire industry was by 5 points lower amounting +5. It had a similar value in November of the last year. The business indicator was higher in the public sector amounting +7, whereas in the private sector it was close to 0. Balances of answers to the specific questions of the survey also declined. They reached the level close to that in November 1999 which means that the current slowdown is seasonal. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu