BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : grudzień 2000
Business Survey Poland : December 2000
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 147, 27 s., wykr. rys., tab.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Przemysł przetwórczy, Zatrudnienie, Zapasy
Business trends, Processing industry, Employment, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
W grudniu nastąpiło dalsze pogorszenie aktywności gospodarczej. Ogólny wskaźnik koniunktury dla całego przemysłu przyjął wartość ujemną -4. Jest on o dziewięć punktów niższy od wartości z listopada 2000r. i o cztery punkty niższy od wartości z grudnia 1999r. W sektorze prywatnym wskaźnik koniunktury wynosi -9, w sektorze publicznym -1. Mimo sezonowego spadku poziomu aktywności gospodarczej gospodarka wydaje się być w lepszej kondycji niż przed rokiem. Świadczą o tym salda odpowiedzi na większość pytań ankiety, które przyjmują większe wartości. Przedsiębiorstwa oczekują zakończenia tendencji spadkowej. (fragment tekstu)

Business activity further worsened in December. The general business indicator for the entire industry amounted to -4, being by 9 points lower than in November 2000, and 4 points lower than in December'99. In the private sector the indicator amounts to -9, while in the public sector -1. Regardless of a seasonal setback in business activity the economic performance of the country seems to look better than a year ago, which is demonstrated by the balances of answers to the most of questions of the survey, which are higher. The enterprises expect the setback to stop. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu