BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojcieszak Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metodyka szacowania ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji
The Methodology for Estimating the Amount of End of Life Vehicles
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 4, s. 30-36, rys., tab.
Keyword
Motoryzacja, Ochrona środowiska, Samochody osobowe, Recykling
Motorization, Environmental protection, Motor cars, Recycling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bardzo dynamiczny wzrost liczby rejestrowanych w Polsce samochodów osobowych, jak również ich struktura wiekowa, w której znaczny udział mają pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczynia się do corocznego wzrostu liczby pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Problem recyklingu samochodów osobowych w Polsce jest bardzo aktualnym zagadnieniem ze względów ekonomicznych, ekologicznych i bezpieczeństwa. Średni cykl życia samochodu osobowego w naszym kraju wynosi od 12 do 15 lat. Samochody, które osiągnęły ten pułap, są bardzo pożądanym surowcem dla przemysłu szeroko związanego z działalnością mającą na celu odzysk i recykling. Liczba samochodów osobowych poruszających się po polskich drogach z roku na rok się zwiększa, jednak tempo wzrostu obserwowane w okresie ostatniej dekady jest wyjątkowe. Zamieszczone w treści artykułu dane świadczą, że w najbliższym czasie bardzo duża grupa aut będzie wycofana z użytkowania i przeznaczona do recyklingu. Celem artykułu jest określenie prawdopodobnej ilości samochodów wycofanych z eksploatacji i poddanych demontażowi.(abstrakt oryginalny)

Very intensive increase the number of registered passenger cars in Poland , as well as their age structure , in which a significant share of the vehicles are old and worn, contributing to the annual increase in the number of end of life vehicles. The problem of recycling of cars in Poland is a hot issue for economic, environmental and security. The average life cycle of a passenger car in the country ranges from 12 to 15 years. Cars that have reached this limit , they are very desirable raw material for the industry widely associated with the activities aimed at the recovery and recycling. Number of cars on Polish roads from year to year increases, but the rate of growth observed over the past decade is unique. The data in the article suggest that in the near future a large group of cars will be withdrawn from use and suitable for recycling. The purpose of this article is to determine the likely number of cars taken out of service and dismantled subjects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu