BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Niemiec
Pension Systems in Europe. Case of Germany
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 83-97, bibliogr. 49 poz.
Contemporary Economics
Keyword
System emerytalny, Analiza porównawcza, Modyfikacja, Reforma systemu emerytalnego
Pension schemes, Comparative analysis, Modification, Pension system reform
Note
streszcz., summ.
Country
Europa, Niemcy
Europe, Germany
Abstract
Zakresem badawczym artykułu jest prezentacja rozwoju historycznego, ewolucji i aktualnych rozwiązań w systemie emerytalnym Niemiec w celu odnalezienia w nim rozstrzygnięć, które warto wykorzystywać w międzynarodowych analizach porównawczych i w przygotowaniach ewentualnej transformacji bądź modyfikacji polskiego systemu emerytalnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona na opis i ocenę reformy emerytalnej, wdrażanej w Niemczech od 2006 r. (abstrakt oryginalny)

The article presents an insight into the old age pension system in Germany. The author's goal was to present both, past and present solutions employed by the German's pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In the summary, the author highlights as a particular German approach, on the background of other countries, the fact of implementing in the German reality the special smart card system for pensioners.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 75 Jahre Bayerische Apothekerversorgung, http://www.abv.de/download/beckstein.pdf, dostęp z 27.12.2007 r.
 2. Berkel B., Borsch-Supan A., Patterns of retirement in Germany: how they emerged, and to change them [w:] Pension Systems: Beyond Mandatory Retirement, Fornero E., Sestito P. (red.), Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham UK, 2005.
 3. Borsch-Supan A., Schnabel R., Kohnz S., Mastrobuoni G., Micro-Modeling of Retirement Decisions in Germany [w:] Social Security Programs and Retirement around the Word. Micro-Estimation, Gruber J., Wise D. A. (ed.), The University of Chicago Press, Chicago and London 2004.
 4. Borsch-Supan A. H., Wilke Ch. B., The German Public pension System: How It Will Become an NDC System Look-Alike, [w:] Pension Reform: Issues and Prospect for Non-financial Defined Contribution (NDC) Schemes, Holzmann R., Palmer E. (red.), The World Bank, Washington, D.C., 2006.
 5. Czajka Z., Systemy emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 6. Federal Republic of Germany. National Strategy Report on Old-Age Pension provision 2005 (2005), dostęp pod adresem: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_protec- tion/2005/de_en.pdf
 7. Holzmann R., MacKellar L., Rutkowski M.,, Accelerating the European pension Reform Agenda: Need, progress, and Conceptual Underpinneings [w:] Pension Reform in Europe: Process and Progress, Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M. (red.), The World Bank - Directions in Development, Washington, D.C. 2003.
 8. Legros F., NDCs: A Comparision of the French and German Point Systems [w:] Pension Reform: Issues and Prospect for Non-financial Defined Contribution (NDC) Schemes, Holzmann R., Palmer E. (red.), The World Bank, Washington, D.C. 2006
 9. Liedtke P. M., From Bismarck's Pension Trap to the New Silver Workers of Tomorrow: Reflections on the German Pension Problem, artykuł z 12.02.2006 r., dostępny pod adresem: http://eng.newwelfare.org.
 10. Lipiński S., Dlaczego Niemcy pracują dłużej?, artykuł z 12.03.2007 r., dostęp pod adresem: http://www.nbportal.pl/pl/np/bloki/gospodarka/dlaczego-niemcy-pracuja-dluzej.
 11. Mattil B., Pension Systems: Sustainability and Distributional Effects in Germany and the United Kingdom, Phisica-Verlag A Springer Company - Contributions to Economics, Heidelberg 2006.
 12. OMNIKEY Delivers 35,000 Smart Card Readers to the German Pension Fund (2006), artykuł z 22.06.2006 r., dostępny pod adresem: http://news.thomasnet.com/companystory/488242.
 13. Pension Reform and the Development of Pension Systems. An Evaluation of World Bank Assistance, The World Bank, Washington, D.C. 2006.
 14. Pension Reform in Europe: Process and Progress, Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M. (red.), The World Bank, Washington, D.C. 2003.
 15. Pension Reform: Issues and Prospect for Non-financial Defined Contribution (NDC) Schemes, Holzmann R., Palmer E. (red.), The World Bank, Washington, D.C. 2006.
 16. Pension Security in the 21st Century. Redrawing the Public-Private Debate, Clark G. L., Whiteside N. (ed.), Oxford University Press Inc., New York 2005.
 17. Pension Systems: Beyond Mandatory Retirement, Fornero E., Sestito P. (red.), Edward Elgar Publishing Limited; Cheltenham, UK 2005.
 18. Ratajczak J., System emerytalny w Niemczech [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Szumlicz T., Żukowski M. (red.), TWIGGER, Warszawa 2004.
 19. Reforming Pension in Europe. Evolution of Pension Financing and Sources of Retirement Income, Hughes G., Stewart J. (red.), Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA 2004.
 20. Ruland F. (2005), Die Geschichte des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger, VDR, dostęp pod adresem: http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_7130/DRVB/de/ Inhalt/Formulare_Publikationen/Archiv_'VDR/Vortr_C3_A4ge/VDR_Mitgliederversammlung/2005/Ruland_Anlage_1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Ruland_Anlage_1
 21. Rürup B., The German Pension System. Status Quo and Reform Options [w:] Social Security Pension Reform in Europe, Feldstein M., Siebert H. (red.), The University of Chicago Press, Chicago and London 2002.
 22. Schludi M., The Reform of Bismarckian Pension Systems: A Comparison of Pension Politics in Austria, France, Germany, Italy and Sweden, Amsterdam University Press - Changing Welfare States Series, Amsterdam 2005.
 23. Schmähl W., Private Pensions as Partial Substitute for Public Pensions in Germany [w:] Pension Security in the 21st Century. Redrawing the Public-Private Debate, Clark G. L., Whiteside N. (red.), Oxford University Press Inc., New York 2005.
 24. Schulze I., Jochem S., Germany: Beyond Policy Gridlock [w:] The Handbook of Western European Pension Politics, Immergut E. M., Anderson K. M., Schulze I. (red.), Oxford University Press, New York 2007.
 25. Social Security Pension Reform in Europe, Feldstein M., Siebert H. (red.), The University of Chicago Press, Chicago and London 2002.
 26. Social Security Programs and Retirement Around the Word. Micro-Estimation, Gruber J., Wise D. A. (red.), The University of Chicago Press, Chicago and London 2004.
 27. Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006, Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 1311801, Washington, D.C., September 2006.
 28. Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft. 50 Jahre Alterssicherung der Landwirte (2007), dostęp pod adresem: http://www.lsv.de/lsv_all_neu/presse/sdl/sdl-2007-2.pdf Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1985.
 29. Synthesis report on adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries (2006), Commission Staff Working Document dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/employ- ment_social/social_protection/docs/2006/sec_2006_304_annex_en.pdf.
 30. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Szumlicz T., Żukowski M., (red.), TWIGGER, Warszawa 2004.
 31. The Handbook of Western European Pension Politics, Immergut E. M., Anderson K. M., Schulze I. (red.), Oxford University Press, New York 2007.
 32. Veil M., Germany's Pension Reform in 2001: More or Less Gender Equality ? [w]: Reforming Pension in Europe. Evolution of Pension Financing and Sources of Retirement Income, Hughes G., Stewart J. (red.), Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA 2004.
 33. Whitehouse E., Pensions Panorama. Retirement-Income Systems in 53 Countries, The World Bank, Washington, D.C. 2007.
 34. Wielka Encyklopedia PWN, tom 18, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 35. Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 36. Strony internetowe: http://de.wikipedia.org/wiki/Landesversicherungsanstalt.
 37. http://www.bmas.de/coremedia/generator/23022/2007_12_21_aenderungen_2008.html.
 38. http://www.deutsche-sozialversicherung.de/en/pension/history.html.
 39. http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/nn_40284/DRVKBS/de/ Inhalt/1_UeberUns/6_geschichte/1_knappschaft/knappschaft_gen.html.
 40. http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/nn_40284/DRVKBS/de/ Inhalt/1_UeberUns/6_geschichte/2_bahn/bahngen.html.
 41. http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/nn_40284/DRVKBS/de/ Inhalt/1_UeberUns/6_geschichte/3_see/see.html
 42. http://www.dia-vorsorge.de/df_010117.htm
 43. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/05/feature/de0305104f.htm
 44. http://www.osa.ceu.hu/files/holdings/300/8/3/text/26-3-7.shtml
 45. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu