BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jacennik Barbara (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Demarketing wyrobów tytoniowych a kształtowanie zachowań konsumenckich
Demarketing of Tobacco Products and Consumers Behavior Formation
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 99-109, bibliogr. 21 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Rynek wyrobów tytoniowych, Marketing produktu, Strategia marketingowa, Profilaktyka zdrowotna
Tobacco products market, Product marketing, Marketing strategy, Preventive health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
Demarketing wyrobów tytoniowych obejmuje działania środowiska marketingowego nastawione na zmianę zachowań konsumenckich. Podstawowe strategie to: manipulacja ceną, reklama zniechęcająca do palenia, przepisy ograniczające lub zakazujące reklamy tytoniu, ograniczenia dystrybucji lub konsumpcji wyrobów tytoniowych oraz napisy ostrzegawcze. Poszczególne instrumenty wpływają bezpośrednio lub pośrednio na zmienne psychospołeczne i środowiskowe, przekonania zdrowotne, atrakcyjność społeczną palenia (moda), dostępność wyrobów tytoniowych i związanych z nimi zachowań. W artykule dokonano przeglądu badań międzynarodowych nad skutecznością demarketingu w obszarze kształtowania i zmiany zachowań związanych z paleniem tytoniu.(abstrakt oryginalny)

Demarketing of tobacco products includes methods aimed at changing the consumer behavior and the marketing environment. The main strategies consist of price manipulation, anti-smoking advertising, regulations restricting or banning tobacco advertising, limitations of distribution or consumption of tobacco products, and warning messages on packages and advertisements. These measures influence either directly or indirectly the following psychosocial and environmental variables: health beliefs, social attractiveness of smoking, accessibility of tobacco products and associated behaviors. The article presents a review of international research on the de marketing of tobacco and its effects for the formation and change of health behavior. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Action on Smoking and Health. Research findings on health warnings on tobacco products, 2000. Uzyskano 1.2.2003 z sieci: http://www.ash.org.uk/html/regulation/html/wammgs.html
 2. Aitken P. P., Leathar D. S., Squair S. I., Children's awareness of cigarette brand sponsorship of sports and games in the UK, "Health Education Research. Theory and Practice", 1986 nr 1.
 3. American Marketing Association, Dictionary of Marketing Terms, 2004. Uzyskano 25.05.2004 z sieci: http://www.marketmgpower.com/live/mg-dictionary-view1006.php
 4. Andreasen A., Marketing Social Change, Jossey-Bass, San Francisco, California 1995.
 5. CNCT, FARES, ASH, Tobacco Product Warnings, Paris, Brussels, London 1998. Uzyskano 1.02.2003 z sieci: http://www.ash.org.uk/html/press/981027.html
 6. Cunnigham R., Smoke and Mirrors: The Canadian Tobacco War, International Development Research Centre, Ottawa, Canada 1996.
 7. Facts on File, Tobacco Industry Settles Secondhand Smoke Suit, 1997. Uzyskano 11.07.04 z sieci: www.facts.com/wnd/tobacco.htm
 8. Gilpin E. A., Emery S. L., Farkas A. J., Distefan J. M., White M. M., Pierce J. P., The California Tobacco Control Program: A Decade or Progress, Results from the California Tobacco Surveys, 1990-1998, University of California, San Diego, La Jolla, California 2001.
 9. Health Canada, Research on Labeling, 2000. Uzyskano 19.05.2003 z sieci: http://www.hc-sc.gc. ca/english/media/releases
 10. Health Canada, 2003. Uzyskano 19.05.2003 z sieci: www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/tobacco
 11. Jacennik B., Koncepcje i metody marketingu społecznego a promocja zdrowia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna", 2000 nr 19.
 12. Jacennik B., Perspektywy marketingu społecznego w Polsce, "Nowiny Psychologiczne", 2000 nr 4.
 13. MacFadyen L., Hastings G., MacKintosh A. M., Cross Sectional Study of Young People's Awareness of and Involvement with Tobacco Marketing, "British Medical Journal", 2001 nr 322 (7285).
 14. Marsh A., Matheson J., Smoking Attitudes and Behavior, HMSO, London 1983.
 15. Mączyński P., Zasuń R., Palacze rzucili się do zakupów, "Gazeta Wyborcza" z 14 stycznia 2008.
 16. Pechmann C., Changing Adolescent Smokinng Prevalence: Impact of Advertising Interventions, Smoking and Tobacco Control Monographs, 2001. Uzyskano 20.06.2004 z sieci:http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/14/14-10.pdf
 17. Pechmann C., Reibling E., Planning for an Effective Anti-smoking Mass Media Campaign Targeting Adolescents, "Journal of Public Health Management and Practice", 2000 nr 6 (3).
 18. Selin H., The 1994 Tobacco Tax Cuts: Revenue Impact and Policy Alternatives. Non-smokers' Rights Association, Smoking and Health Action Foundation, 2003. Uzyskano 19.05.2003 z sieci: http://www.nsra-adnf.ca/news_info
 19. Willemsen M. C., de Blij B., Tobacco Advertising, Tobacco Control Factsheets, 1998. Uzyskano 30.06.04 z sieci: http://factsheets.globalink.org
 20. Willemsen M. C., De Zwart W. M., The Effectiveness of Policy and Health Education Strategies for Reducing Adolescent Smoking: a Review of the Evidence, "Journal of Adolescence", 1999 nr 22.
 21. World Bank, Curbing the Epidemic. Governments and the Economics of Tobacco Control, Washington DC, 1999. Uzyskano 1.02.2003 z sieci: http://www1.worldbank.org/tobacco/reports. asp.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu