BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woś Agnieszka (Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie)
Title
Program lojalnościowy w aptece - przykład budowy i wdrożenia
Loyalty Program in the Pharmacy. Case of Construction and Implementation
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 145-155, rys., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Apteki, Programy lojalnościowe, Leki, Strategia marketingowa
Pharmacy, Loyalty programs, Drugs, Marketing strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł przedstawia proces budowy programów lojalnościowych na rynku aptecznym, na kształt których wpływają hurtownia, apteka i pacjent. Przykłady wdrożeń programów lojalnościowych, jakie zostały przedstawione w artykule, mają utwierdzić opinię o programach, jako skutecznych w budowaniu lojalności między podmiotami w nich uczestniczącymi(abstrakt oryginalny)

This paper presents the process of construction the loyalty programs between pharmaceutical market that is shaped warehouse, pharmacy and patient. The examples of this loyalty programs in this article has confirm the opinion about programs as efficiency in the pharmaceutical environment in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwiatek P., Program lojalnościowe - budowa i funkcjonowanie, Wyd. Oficyna Wolters-Kluwer, Warszawa 2007.
  2. Michalin M., Pisarczyk B., Mruk H., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  3. Otto J., Metody budowania lojalności, "Marketing w Praktyce", 2000 nr 3.
  4. Materiały wewnętrzne Hurtowni Aptekarz Sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Farmaceutycznej.
  5. www.zdrowezycie.info.pl
  6. www.doz.pl
  7. www.pgf.com.pl
  8. www.torfarm.pl
  9. www.slawex.pl
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu