BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buga Janusz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych.1 Spojrzenie od strony dydaktycznej i poznawczej
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 157-163, bibliogr. 3 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Metody ilościowe w ekonomii, Rozwój nauk ekonomicznych, Teoria ekonomii, Modele ekonomiczne
Quantitative methods in economics, Development of economic sciences, Economic theory, Economic models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od wielu lat metody ilościowe są stałym przedmiotem wykładanym na uczelniach ekonomicznych. Są co najmniej dwie obiektywne przesłanki uzasadniające taki stan rzeczy. Pierwsza, to współczesny rozwój teorii ekonomii i dyscyplin z nią związanych, które nie tylko w badaniach podstawowych, ale także w zastosowaniach coraz częściej wykorzystują wiedzę matematyczną. Trudno obecnie zrozumieć wiele zagadnień ekonomicznych, a szczególnie podstaw teoretycznych, bez posiadania określonej wiedzy natury ilościowej. Druga, to intelektualny rozwój człowieka, w którym żelazne prawa logiki współkształtują jego zdolność do poprawnego odczytywania rzeczywistości. A podstawowe zależności logiczne znajdujemy właśnie w matematyce, której odnośny dział jest nazywany wstępem do matematyki lub logiką matematyczną. Można zatem powiedzieć, że współcześnie wykształcony człowiek, człowiek kreatywny, a nie tylko konsumujący, powinien posiąść znajomość określonego zakresu wiedzy ilościowej. W szczególności dotyczy to ekonomistów zarówno trudzących się badaniem i analizą teorii gospodarowania, jak i (może w mniejszym zakresie) jej stroną praktyczną.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993.
  2. Grzegorczyk A., Filozoficzne aspekty matematyki. Leksykon matematyczny, Warszawa 1972.
  3. Walras L., Elements d'economie politique bure, Paryż 1938.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu