BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska), Cendrowska Natalia (Politechnika Koszalińska)
Title
Wpływ spółek akcyjnych na lokalny rynek pracy
Impact Joint Stock Companies on Local Labor Market
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 165-175, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Zatrudnienie, Rynek pracy, Spółki akcyjne, Gospodarka rynkowa, Wzrost gospodarczy
Public companies, Employment, Labour market, Joint stock companies, Market economy, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie poświęcone zostało spółkom akcyjnym, które stanowią ogniwo przemian gospodarczych, głównie ze względu na swoje możliwości rozwoju, zatrudnienia oraz zakresu działań. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli spółek akcyjnych z perspektywy jednostek wpływających na ukształtowanie rynku pracy poprzez oferty pracy. (abstrakt oryginalny)

This study was devoted to public companies, which form the link of economic change, mainly because of its capabilities development, employment and the scope of activities. The purpose of this paper is to show the role of joint-stock companies on the local labor market. The present work demonstrates limited companies from the perspective of competitiveness, and as individuals affect the shape of the labor market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jacyszyn J., Kodeks spółek handlowych, [w]: Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Librata, Warszawa 2001.
 2. Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe, czekowe, wyd. Przemiany, Warszawa 1990.
 3. Kruczalak K., Prawo handlowe, wyd. 8, LexisNexis, Warszawa 2008.
 4. Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 5. Napierała J., Sójka T., w Prawie spółek handlowych, pod red. A. Koch, J. Napierała, seria akademicka, Zakamycze 2005.
 6. Szajkowski A., Tarska M., Podstawa prawa przedsiębiorstw dla studentów prawa, zarządzania i bankowości, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 7. Tatarzycki P., Statystyka po ludzku, Złote Myśli, Gliwice 2007.
 8. www.bumar.pl.
 9. www.dudojc.pl.
 10. www.invena.pl.
 11. www.karrsa.pl.
 12. www.kospel.pl.
 13. www.made-in-koszalin.pl.
 14. www.radio.koszalin.pl.
 15. www.spolki.wieszjak.pl.
 16. www.tepro.com.pl.
 17. www.wup.pl.
 18. www.zakladanie-spolki.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu