BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafarczyk Adam (Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach)
Title
Dylematy wyboru struktury organizacyjnej banku na przykładzie PKO BP S.A.
Bank Organizational Structure Choice Dilemma. Case of PKO BP
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 183-191, bibliogr. 2 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Struktura organizacyjna, Restrukturyzacja banków, Informatyzacja banków, Banki komercyjne
Organisational structure, Banks restructuring, Computerization of banks, Commercial banks
Note
streszcz., summ.
Company
Bank PKO BP SA
Abstract
Struktury organizacyjne banków są różne dla poszczególnych jednostek. Zalezą one od ich sytuacji ekonomicznej, realizowanej strategii i sposobu walki konkurencyjnej. Zazwyczaj największe banki Unii Europejskiej składają się z formalnie lub faktycznie niezależnych pionów. Najbardziej powszechne rozwiązania to piony: bankowości detalicznej, korporacyjnej, skarbu i inwestycji kapitałowych, czasami ubezpieczeń. Największy bank w Polsce - PKO BP S.A., po ocenie jego aktualnej struktury wynika, iż powinien dokonać restrukturyzacji, głównie ze względu na wprowadzany nowy system informatyczny.(abstrakt oryginalny)

Organizational structures are differing for different banks. They depend on individual bank economic situation, its technology, strategy and form of competition struggle. Usually the biggest EU banks are consists from formally or really independent divisions. The most common divisions are Retail Banking, Corporate Banking, Treasury and Investment, sometimes Insurance. PKO BP, the biggest Polish Bank, ought to change its structure due to implementation new IT system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kudła J., Struktury organizacyjne banków komercyjnych, TWIGGER, Warszawa 2001.
  2. Rajczyk M., Banki komercyjne. Produkty. Finanse. Organizacja, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Katowice 1992.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu