BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binkowski Piotr (Akademia Finansów w Warszawie)
Title
Warunki tworzenia i perspektywy rozwoju rynku derywatów pogodowych na rynku krajowym
The Conditions of Creation and Prospects of Weather Derivatives Development on the Domestic Market
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 37-56, rys., bibliogr. 7 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Zmiany klimatyczne, Ryzyko pogodowe, Klimat
Climate change, Weather risk, Climate
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Klimat panujący w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością podstawowych czynników pogodowych, takich jak temperatura czy opady deszczu, podobnie jak w przypadku innych krajów europejskich, w których rynek derywatów pogodowych już funkcjonuje (np.: Niemcy, Francja, Wielka Brytania). Z uwagi na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw pod względem procesów zarządzania, wykorzystywanej technologii, jak i stosowanych strategii marketingowych, są one coraz bardziej wrażliwe na nieoczekiwane zmiany czynników pogodowych. W związku z tym istnieje coraz większa presja na tworzenie mechanizmów i instrumentów umożliwiających ograniczenie tego rodzaju ryzyka, w tym derywatów pogodowych. Obecnie w Polsce nie ma jeszcze warunków dla rozwoju rynku derywatów pogodowych ze względu na brak popytu, wynikający przede wszystkim z niskiej świadomości możliwości ograniczania ryzyka pogodowego. Jednakże w perspektywie kilku lat, wraz z rosnącą świadomością, taki popyt pojawi się. (abstrakt oryginalny)

Analysing the possibility of creations and prospects of weather derivatives development on the domestic market the first of all should be identify the business areas that are strongly exposed for weather risk, which are: energy, agricultural, building and transportation. The specificity of the Polish climate is the high volatility of the major weather factors like temperature or precipitations. Similar to other European countries where weather derivatives markets already exist (e.g.: Germany, France, and United Kingdom). Having in mind dynamic grow of companies with regards to management processes, used technologies and marketing strategies, the exposure for weather risk is getting higher. Therefore, there is a strong pressure for creation of mechanisms and instruments that will allow reducing that kind of risks. Currently in Poland there are no conditions for development of weather derivatives market due to lack of demand. That situation is caused by low level of awareness regarding to possibilities of reducing weather risks. Within a few years the demand for such the instruments will appear - together with growing awareness. Once the demand for weather derivative will appear, the existing infrastructure of financial sector is ready for its implementation. Of course it is hard to say what will be the direction of whether derivatives grow on the domestic financial market but taking into consideration its dynamic grow and strong correlations with global markets, there is a small probability that weather derivatives will not appear on the Polish market - it is only the matter of time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Efektywność wykorzystania energii elektrycznej w latach 1994-2004, GUS, Warszawa 2006.
  2. Kaliszewski I., Umowy terminowe dla parametrów pogody, "Rynek Terminowy", 2000 nr 8. Maty rocznik statystyczny 2005 r., GUS.
  3. Sektorowy program operacyjny: Transport na lata 2004-2006, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
  4. Topi się zysk. Upaty mocno uderzyły branżę transportową, www.wiadomości24.pl/artykul/, z dnia 15 lipca 2006 r.
  5. http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/2a.htm z dnia 15 stycznia 2007 r.
  6. www.imgw.gov.pl z dnia 15 stycznia 2007 r.
  7. www.stat.gov.pl z dnia 15 stycznia 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu