BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Partyka Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Analiza porównawcza systemów klasy ERP
ERP Systems - Peergroup Analysis Framework
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 143-150, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Systemy klasy MRP, Wdrożenie systemów, Zintegrowane systemy zarządzania, Analiza porównawcza zarządzania przedsiębiorstwami, Systemy ERP
Material requirements planning (MRP) systems, Implementation of systems, Integrated Management System, Comparative analysis of enterprise management, ERP system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi omówienie i analizę porównawczą współczesnych systemów klasy ERP. W pierwszej części został opisany krótki rys historyczny pokazujący rozwój zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, od klasy MRP I do ERP II, w dalszej części zostali przedstawieni główni dostawcy gotowych systemów oraz segmenty rynku, dla których dedykowane są ich produkty. Została także przedstawiona metoda analizy porównawczej, bazująca na analizie w ramach trzech perspektyw: dedykowania rozwiązania dla sektora przemysłu, funkcjonalnej oraz technologicznej. W ramach analizy uwzględniono m.in. innowacyjność i bezpieczeństwo rozwiązań, czyli cechy, które są szczególnie istotne z punktu widzenia rozwojowości oraz szeroko pojętej zgodności rozwiązania. Zawarte w artykule informacje mogą służyć jako praktyczny poradnik dla wyboru systemu klasy ERP poprzez analizę porównawczą rozwiązań dostępnych na rynku. W ostatniej części przedstawiono prognozę rozwoju rynku systemów ERP oraz uwarunkowania procesów wdrożeniowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a specification and peergroup analysis framework for selection of contemporary ERP systems. It contributes practical solution to the problem of ERP package selection. Presented framework is based on three main selection steps: identification of business sector dedicated ERP vendor package, functional and technology fits analysis, with strong consideration of innovation and security issues. It also presents an insight into the future years of ERP developments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego, Bytniewski A. (red.), Wydawnictwo AE im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  2. Hamerman P., ERP Applications 2007: Innovation Rekindles, Forrester Research, 2007.
  3. Luo W., Strong D.M., A framework for evaluating ERP implementation choices, IEEE Transactions on Engineering Management 51 (3), 2004.
  4. Pang A., Worldwide Enterprise Applications 2007-2011, Forecast Update and 2006 Vendor Shares, IDC, July 2007.
  5. Rynek IT w Polsce 2006-2008, PMR Publications, 2006.
  6. Wang R., Competition Intensifies For the SMB ERP Customer, Forrester Reasearch, 2007.
  7. Wu Jen-Her, Shin-Shing Shin, Heng M.S.H., A methodology for ERP misfit analysis, Information Management 44, 2007.
  8. Zaskórski P., Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu