BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turan Dusan (Universitas Trenchiniensis Alexander Dubcek, Slovakia)
Title
Sociosynergistic Management of the Companies. Economic, Energetic and Ecologic Challenge
Zarządzanie sociosynergiczne przedsiębiorstw. Wyzwania ekonomiczne, energiczne i ekologiczne
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 151-163, bibliogr. 6 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Nanotechnologia, Podział pracy, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zależności synergetyczne
Nanotechnology, Division of labour, Enterprises functioning in the market, Enterprise management, Synergistic relationships
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie sociosynergetyczne jest nieuniknioną tendencją w czasach rozwoju nanotechnologii i tworzy podwaliny trójwymiarowego społecznego podziału pracy. Kształtuje w zarządzaniu firmami bazę operacyjną niezbędną dla rozwiązywania problemów ekonomicznej skuteczności, energicznej życzliwości i bezpieczeństwa ekologicznego funkcjonowania przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Sociosynergistic management is inevitable condition of nanotechnology tendency of value-creating process of the companies in incoming third level of social division of labor. This management is being a product of transdisciplinary nanocognition and nano-projection of the systems there through creates for the management the operation base for system solution of economic effectiveness, energetic friendliness and ecologic safety of material-technological processes of the companies. He uncovers the sociosynergetics as a system entirety in the limits of abstract thinking, notion-categorical communication and knowingly-practical acting of the subject(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jirasek J.A., Evropa a my v Evrope, in: Sbornik GEMAN 06, Acta EVIDA N° 51, Sdruzeni EVIDA Plzen.
  2. OSLO (REUTERS, eri): OSN: Znecistenie sa nedari znizovat, Prevzate: Pravda 31.oktobra 2006.
  3. Turan D., Filozofia sociosynergetickeho manazmentu, in: EDMAN 05, Education for Management, Brno, 25 a 26 srpna 2005, Acta EVIDA N° 43.
  4. Turan D., Exodus z Chaosu, Bratislava IRIS 2002.
  5. Turan D., Manazerska profesia v podmienkach novej spolocenskej delby prace, in: Sbornik EDMAN 06, Acta EVIDA N° 50, Sdruzeni EVIDA Plzen.
  6. Turan D., Turanova M., Nanotechnological determination of sociosynergetical conception of knowledge society managers' preparation, in: TMT 2007, Hammamet, Tunisia 2007.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu