BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Anna (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie), Król Henryk (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Ewolucja organizacyjna funkcji personalnej w grupie kapitałowej(przypadek Grupy Żywiec)
The Evolution of the Personnel Function in Capital Group(Case of Zywiec Group)
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 165-181, schem., tab., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Studium przypadku, Funkcja personalna, Ewolucja zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Integracja systemów
Case study, Personal function, Evolution of management, Human Resources Management (HRM), Systems integration
Note
streszcz., summ.
Company
Grupa Żywiec SA
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi szczegółowy opis przypadku Grupy Żywiec w zakresie ewolucji organizacyjnej funkcji personalnej w wyniku restrukturyzacji browarów, wchodzących w skład grupy kapitałowej. Omówiono proces integracji Grupy oraz zmiany systemu zarządzania zasobami ludzkim. Na tle trzyletniego funkcjonowania Grupy pokazano ewolucję organizacji funkcji personalnej.(abstrakt oryginalny)

This article constitutes a detailed case study on the evolution on the personnel function in Zywiec Group that followed from the restructuring of the member breweries of the capital group. It covers the process of integration of the Group and changes to the human resources management system. It also contains theoretical reflections upon the role of HR specialists in the process of the integration of the companies. The organization of the personnel function has been presented here against a period spanning 3 years of GZ activity (wider range of HR responsibility, increase in the number of specialists employed in HR, lower age, higher level of education).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2006.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Borkowska St., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Bramham J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Carr D.K., Hard K.J., Trahnt W.J., Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa 1998.
 7. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 8. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 9. Jurkowski R., Zarządzanie personelem - proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 10. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Geberthner & Ska, Warszawa 1997.
 11. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 14. Romanowska M., Strategia grup kapitałowych, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (red.), Difin, Warszawa 1998.
 15. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (red.), Difin, Warszawa 1998.
 17. Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.
 18. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Ludwiczyński A. (red.), Poltext, Warszawa 2001.
 19. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Król H., Ludwiczyński A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu