BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajek-Gocejna Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ekonomiczna wartość dodana (EVA) - czy rzeczywiście mierzy wartość tworzoną dla akcjonariuszy
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 121-136, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ekonomiczna wartość dodana, Interesariusze, Ład korporacyjny, Kapitał przedsiębiorstwa
Economic Value Added (EVA), Stakeholders, Corporate governance, Business capital
Note
streszcz.
Abstract
Praktyka pokazuje, że EVA wnosi niewiele nowych informacji istotnych dla inwestorów, którzy dokonują oceny spółki na rynku kapitałowym. Nie przekreśla to jednak faktu, że ponad 300 przedsiębiorstw na całym świecie uznało EVA jako filozofię swojego działania. Wiele z nich to korporacje transnarodowe odnoszące znaczące sukcesy, takie jak: Coca-Cola, Bausch&Lomb, Briggs&Stratton, Herman Miller. Korzyścią akceptacji EVA jest na pewno poprawa efektywności działania, dzięki dużej przejrzystości podejścia. Poza tym, EVA poprawia wewnętrzny corporate governance w takim sensie, że motywuje menedżerów do pozbywania się dziedzin działalności niszczących wartość i inwestowania w projekty, które mają potencjał tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Poprawia się zatem efektywność alokacji powierzonego przedsiębiorstwu kapitału. Badania empiryczne wskazują dodatkowo, że EVA, używana jako kryterium, w oparciu o które ustala się wysokość wynagrodzeń kierownictwa, podnosi wartość przedsiębiorstwa w wyniku motywowania do działań tworzących wartość. Można zatem stwierdzić, że mimo, iż EVA w pewnym stopniu zawodzi z punktu widzenia dostarczania dodatkowych informacji istotnych dla inwestorów (nie daje takich rezultatów jakie gwarantowali jej twórcy), może być z sukcesem wykorzystywana do poprawy efektywności podejmowanych decyzji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barabazon T., Sweeeney B., Economic Value Added - Really Adding Something New?, Accountancy Ireland, Iss. 3/1998.
 2. Biddle G.G., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA, http://www.ssrn.com
 3. Chen S., Dodd L., Operating Income, Residual Income and EVA: Which Metric Is More Value Relevant, Journal of Managerial Issues, Vol. 13/2001.
 4. Clinton B., Chen S., Do New Performance Measures Measure Up, Management Accounty, October 1999
 5. Cwynar A.W., Ustalanie wartości zysku operacyjnego i kapitału zainwestowanego dla celów kalkulacji EVA: podejście finansowe i operacyjne (część I i II), Controling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, Nr 2 i 3/ 2000.
 6. Fernandez P., EVA and Cash Value Added Do NOT Measure Shareholder Value Creation, http://www.ssrn.com
 7. Marshall A., Principles of Economics, Vol. 1, McMillan, New York 1890.
 8. Cwynar A.W. , Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość (część I), Controling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, Nr 3/2000.
 9. Michel A., Leroy P., Creating Value Through EVA - Myth or Reality?, http://www.strategy-business.com
 10. Millbourn T., Urok EVA jako miary efektywności, w: Tajniki finansów, LIBER, Warszawa 2000.
 11. Stewart III G.B, The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, Harper Business, 1994.
 12. Young S.D., Some Reflection Accounting Adjustments and Economic Value Added, Journal of Financial Statement Analysis, t. 4, Nr 2/1999.
 13. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu