BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zima Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Teoretyczne aspekty testowania hipotezy efektywności rynku walutowego
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 60-73, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rynek walutowy, Efektywność rynku, Testowanie hipotez
Foreign Exchange (FX), Market effectiveness, Hypothesis testing
Note
streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi potencjalnych badaczy efektywności rynku walutowego na istotne niuanse związane z testowaniem hipotezy efektywności. Analiza dwóch przykładowych testów reprezentujących odmienne podejścia do testowania hipotezy błądzenia losowego poprzedzona została krótkim opisem wciąż ewoluującej teorii efektywności rynku, który miał na cele uwypuklenie fundamentalnych założeń leżących u podstaw tejże teorii, których prawdopodobne niespełnienie w rzeczywistości może rzutować na interpretacji wyników formalnych testów statystycznych. Zaprezentowane zostały szczegółowo problemy związane z odpowiednim przeprowadzeniem i interpretacją wyników bodaj najczęściej stosowanego testu hipotezy błądzenia losowego, jakim jest test ilorazów wariancji. Naszkicowane zostały również problematyczne kwestie związane z reprezentującym inny nurt testowania hipotezy błądzenia losowego testem pierwiastków jednostkowych Dickeya-Fullera. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beechey M., Gruen D., Vickery J., The Efficient Market Hypothesis: A Survey, Reserve Bank of Australia, Research Discussion Paper 2000.
 2. Campbell J. C., Lo A. W., MacKinlay A., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997.
 3. Dornbusch R., Frankel J., The Flexible Exchange Rate System: Experience and Alternatives, w Silvio Borner, ed.: International Finance and Trade, MacMillan, s. 151-197, 1988.
 4. Fama E., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business", 38, s. 34-105, 1965.
 5. Fama E., Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", 25(1), s. 383-417, 1970.
 6. Fama E., Efficient Capital Markets: II, "Journal of Finance", 46(5), s. 1575-1617, 1991.
 7. Fama E., Market efficiency, long - term returns, and behavioral finance, "Journal of Financial Economics", 49, s. 283-306, 1998.
 8. Flood R., Taylor M., Exchange Rate Economics: What's Wrong with the Conventional Macro Approach?, w: J. Frankel, et al.: The Microstructure of Foreign Exchange Markets, University of Chicago Press, s. 261-296, 1996.
 9. Grossman S. J., Stiglitz J. E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review", 70, s. 393-408, 1980.
 10. Grotowski M., Wyroba K., Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego - analiza wstępna, "Bank i Kredyt", s. 65-79, styczeń 2004.
 11. Hall A., Testing for a Unit Root in Time Series With Pretest Data-Based Model Selection, "Journal of Business and Economic Studies", 12(4), s. 461-470, 1994.
 12. Jensen M., Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, "Journal of Financial Economics", 6(2/3), s. 95-101, 1978.
 13. Jorion P., Khoury S., Financial Risk Management: Domestic and International Dimensions, Blackwell Business, 1996.
 14. Kanzler L., A Study of the Efficiency of the Foreign Exchange Market through Analysis of Ultra-High Frequency Data, rozprawa doktorska, University of Oxford, 1998.
 15. Lo A., MacKinlay A., Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test, "Review of Financial Studies", 1(1), s. 41-66, 1998.
 16. Lo A., MacKinlay A., The Size and Power of the Variance Ratio Test in Finite Samples: A Monte Carlo Investigation, "Journal of Econometrics", 40, s. 203-238, 1989.
 17. Maddala G., Kim I., Unit Roots, Cointegration, and Structural Change, Cam- bridge University Press, 1998.
 18. Meese R., Rogoff K., Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample?, "Journal of International Economics", 14(1/2), s. 3-24, 1983.
 19. Richardson M., Smith T., Tests of Financial Models in the Presence of Overlapping Observations, "Review of Financial Studies", 4(2), s. 227-254, 1991.
 20. Samuelson P., Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, "Industrial Management Review", 6, s. 41-49, 1965.
 21. Taylor M., Exchange Rate Behavior under Alternative Exchange Rate Arrangements, w Peter Kenen, ed.: The International Monetary System: What We Know and Need to Know, Princeton University Press, 1995
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu