BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiątkowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 57, s. 148-154
Keyword
Nadzór, Przedsiębiorstwo, Ład korporacyjny
Supervision, Enterprises, Corporate governance
Note
streszcz.
Abstract
Projekt wprowadza do polskiego prawa spółek nową kategorię funkcjonariusza spółki (właściwego wyłącznie dla SE, w której statucie przyjęto system monistyczny), zwanego dyrektorem wykonawczym. Zważywszy na precyzyjne rozgraniczenie w prawie polskim pojęć organ i członek organu osoby prawnej należy podkreślić, że w przeciwieństwie do członków rady administrującej, którzy są członkami organu a kolegialnie tworzą ten organ, w projekcie zrealizowano założenie, że dyrektorzy wykonawczy nie są członkami organu osoby prawnej ani też kolegialnie nie tworzą takiego organu. Nie można ich jednocześnie zaliczyć do kategorii pełnomocników SE.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu