BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pajewska Renata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza systemu finansowania ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach - cz. I
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 9-22, rys.,tab., biblior. 2 poz.
Keyword
Ubezpieczenia zdrowotne, Analiza systemowa, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Health care insurance, Systemic analysis, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz.
Abstract
Nie powinno to jednak oznaczać, że jeden z tych modeli jest generalnie zły, a drugi dobry. Na rozwiązania modelowe nakładają się przecież jeszcze warunki ekonomiczne w poszczególnych krajach i nakłady finansowe, niezależnie od kanału, jakimi one docierają do miejsca ich wykorzystania. Niezbity pozostaje fakt, że żadne państwo nie ma jednego publicznego bądź wyłącznie prywatnego systemu opieki. Zatem dalsze działania reformatorskie w Polsce również powinny zmierzać do wypracowania systemu opartego na partnerstwie publiczno-prawnym, gdzie leczenie na zasadzie komercyjnym byłoby traktowane na równi z publicznym, a co za tym idzie - wydatki ludności na ubezpieczenia komercyjne miałyby swoje odzwierciedlenie chociażby w zeznaniach podatkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu leczenie prywatne byłoby istotną alternatywą dla niewydolnego systemu publicznego, a nie luksusem, na jaki stać tylko najbogatszych, którzy i tak w znaczącej części finansują publiczną służbę zdrowia, przy niewielkim stopniu korzystania z niej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Koronkiewicz A., System powszechnego ubezpieczenia w Polsce, Warszawa 1999, s. 31.
  2. Koronkiewicz A., Praktyka porównań międzynarodowych rachunków zdrowia, "Zdrowie Publiczne", Nr 111(3)/20001, s. 154.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu