BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świda Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Analiza rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2003-2007
Analysis of the Investment Funds Development in Poland in 2003-2007
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 4, s. 21-27, rys., tab.,
Contemporary Economics
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Analiza inwestycyjna, Rynek kapitałowy
Investment funds, Financial instruments, Investment analysis, Capital market
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest analiza rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w latach 20032007, zarówno całego segmentu rynku, jak i w poszczególnych grupach funduszy. W opracowaniu prezentowane będą dane obrazujące zmiany różnych wielkości dotyczących funduszy inwestycyjnych, które stanowić będą podstawę do oceny zakresu ich funkcjonowania. Analizie poddana zostanie przede wszystkim struktura oraz dynamika rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2003-2007.(abstrakt oryginalny)

The article presents results of analysis of the investment funds market in Poland in 2003-2007. The analysis was basically made in main groups of the investment funds. In the article are presented the data, which described changes on capital market and in portfolio structure of the investment funds. It is a base for the investment funds market general assessment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu