BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankowski Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Ewolucja funkcjonowania oraz efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect - alternatywnego systemu obrotu giełdowego w Polsce
Efficiency, Growth and Development Evolution of the Stock Companies Quoted on the NewConnect Market - the Alternative Trading System in Poland
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 4, s. 45-59, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Rynek NewConnect, Giełda papierów wartościowych, Rynek papierów wartościowych, Spółki giełdowe, Alternatywny System Obrotu (ASO)
NewConnect market, Stock market, Securities market, Stock market companies, Alternative Investment Market (AIM)
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Rynek alternatywnego systemu obrotu giełdowego został zorganizowany i uruchomiony w Polsce przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 30 sierpnia 2007 r. Nosi nazwę NewConnect. Artykuł opisuje podstawowe zasady funkcjonowania tego rynku. Przedstawia pierwsze doświadczenia oraz spostrzeżenia dotyczące działania alternatywnej platformy obrotu w naszym kraju. Jego głównym punktem jest przede wszystkim przedstawienie wyników finansowych osiągniętych przez spółki rynku NewConnect za okres II poł. 2007 r. - I poł. 2008 r. zestawionych w jednym, syntetycznym mierniku oceny ich wzrostu i rozwoju - NCGI (NewConnect Growth Indicator) oraz jego parametrach cząstkowych. (abstrakt oryginalny)

The Alternative Trading System was established in the Warsaw Stock Exchange in August 30, 2007. It is called NewConnect Market. The article describes main rules of this market functioning. It presents also the first experiences of the NewConnect development. But the main point of the article is presenting the results of research based on special coefficient called the NewConnect Growth Indicator (NCGI), which is a special measure for financial and economic NewConnect firms' efficiency, growth and development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowska M., Wargacki M., Alternatywne systemy obrotu ATS-y a rynek papierów wartościowych - wyzwania przyszłości, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, plik pdf, dostęp przez Internet dnia 30.04.2008.
  2. Jagiełło Ł.: Założenia dotyczące alternatywnego systemu obrotu GPW (ASO), GPW, Warszawa 20.04.2007.
  3. Koper A., Jakimi motywami kierują się spółki wybierające NewConnect i jakie korzyści odnoszą, "Parkiet" z dnia 21.02.2008 r.
  4. Sierpińska M., RucińskiA., Szczepankowski P., Wskaźnik koniunktury spółek rynku NewConnect NCGI, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, grudzień 2007, plik pdf (dostępny na stronach www.newconnect.pl).
  5. Szczepankowski P., Problematyka oceny wzrostu, rozwoju i wartości spółek giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008a.
  6. Szczepankowski P., Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Innowacje finansowe, S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008b.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu