BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strachotowa Dana (Institute of Chemical Technology, Prague, Czech Republic)
Title
The Lean Design of Manufacturing Process
Odchudzanie projektów procesów produkcyjnych
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 4, s. 89-97, rys., bibliogr. 5 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Sześć Sigma, Organizacja procesów produkcyjnych, Zarządzanie procesami, Projektowanie systemu produkcji
Six Sigma, Organization of production processes, Process management, Design of production system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metody Six Sigma w zawężaniu skali procesów produkcyjnych. Metoda ta pozwala przede wszystkim na zredukowanie wielu powtarzających się czynności celem osiągnięcia wyższych korzyści w zakresie sprzedaży i tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Najbardziej wartościowym dla przedsiębiorstw produkcyjnych jest powiązanie zarządzania procesami ze strategią Six Sigma. Metoda ta wymaga wtedy szerszego stosowania narzędzi statystycznych w projektowaniu i kontroli procesów produkcyjnych. Choć obie metody nie są nowe, to w ostatnim czasie przedsiębiorstwa odkryły ich łączną przydatność w odchudzaniu projektów nowych procesów wytwórczych.(abstrakt oryginalny)

This article is intended to using of Six Sigma methodology. A break trough strategy to significantly improve customer satisfaction and shareholder value by reducing variability in every aspects of business. It enhances the ability to delivery customer satisfaction and cost improvement results faster - within months from the start, and sustains the rate of improvement on-going. One of the most powerful ways to improve business performance is combining business process management (BPM) strategies with Six Sigma strategies. BPM strategies emphasize process improvements and automation to drive performance, while Six Sigma uses statistical analysis to drive quality improvements. The two strategies are not mutually exclusive, however, and some savvy companies have discovered that combining BPM and Six Sigma can create dramatic results. Six Sigma methodology teaches and deploys hard skills and business practices emphasizing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balatka S., Inzenyrksâ statistikapro ekonomy, VSCHT, Praha 2000.
  2. Barlow R., Statistics, John Wiley and Sons, Chichester 1999.
  3. George M., Rowlands D., Kastle B., What is Lean Six Sigma. Manual, Six Sigma Academy, 2002.
  4. Gitlow H., Project Six Sigma, Studies, University of Miami, Miami 2004.
  5. Tosenovsky J., Manuâl Six Sigma. Handbook for Managers, VSB, Ostrava 2003.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu