BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Ocena zmian kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Assessing of the Financial Situation of the Food Companies, which Shares are Noted on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 187-196, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Analiza finansowa, Kondycja finansowa, Przemysł spożywczy, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Financial analysis, Financial condition, Food industry, Multi-dimensional comparative analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest ocena zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na koniec 2011 r. w porównaniu z końcem 2008 roku. Metodologia badania - metoda wielowymiarowej analizy porównawczej - metoda Warda, z wykorzystaniem diagnostycznych mierników sytuacji finansowej. Wynik - badanie pozwoliło stwierdzić iż sytuacja finansowa ocenianej grupy przedsiębiorstw jest znacznie lepsza na koniec 2011 r. w porównaniu z końcem 2008 r. Oryginalność/Wartość - ocena sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw spożywczych, aglomeracja przedsiębiorstw w grupy podmiotów podobnych pod względem kondycji ekonomicznej, analiza zmian wielkości diagnostycznej w grupie dominującej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article is sacrificed analysis how changed financial situation polish food companies on the end of 2011 year in comparison with finish of the 2008 year. Design/Methodology/approach - it was done using methods of the multidimensional comparative analysis, Ward method. Findings - in result, one can say, that financial condition this group enterprises is much better on the end of the 2011 year than the finish of the 2008 year. Originality/value - an assessment of the financial situation group of the food enterprises. Agglomeration enterprises into groups included similar enterprises. Analysis of the changes diagnostic ratios in dominated groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (2004), red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
  2. Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  3. Lisek S. (2008), Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, praca doktorska.
  4. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  5. Sierpińska M., Jachna T. (1994), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu