BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Potrzeby informacyjne menedżerów według opinii księgowych
Information Needs According to Managers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 253-261, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Luka informacyjna, Informacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer, Księgowy, Potrzeby informacyjne
Information gap, Information, Enterprise management, Manager, Accountant, Information needs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie propozycji przekrojów informacji dla menedżerów i częstotliwości ich przekazywania. Metodologia badania - w badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie przeprowadzono wśród słuchaczy studiów podyplomowych: "Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa" zorganizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Wynik - na podstawie uzyskanych odpowiedzi zaproponowano zestawy informacji dla menedżerów i podano częstotliwość ich sporządzania. Oryginalność/Wartość - badania w zakresie potrzeb informacyjnych zarządzających nie są często podejmowane. Artykuł wypełnia w pewnym zakresie lukę informacyjną związaną z tym zagadnieniem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the proposition of information scope for decision-making purposes as well as frequency of it submission to managers. Design/Methodology/approach - in the research diagnostic survey was implemented. The resarch was made among students of postgraduate studies: "Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa" organized by University of Szczecin. Findings - based on given answer from respondents, the sets of information and frequency of their preparation were indicated. Originality/value - Research on the information needs of managers are not often taken. The article fills the information gap related to this issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziadek K. (2013), Czynniki decydujące o wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości w zarządzaniu w świetle literatury zagranicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, Szczecin.
  2. Koźmiński A.K. (1998), Zarządzanie, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. McKinnon S.M., Bruns W.J. Jr (1992), The Information Mosaic, Harvard Business School Press.
  4. Pierce B., O'Dea T. (2003), Management Accounting Information and the Needs of Managers. Perceptions of Managers and Accountants Compared, "The British Accounting Review" nr 35.
  5. Socea A.D. (2012), Managerial Decision-making and Financial Accounting Information, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" nr 58.
  6. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr D.R. (1999) Kierowanie, PWE, Warszawa.
  7. Winiarska K. (2002), Potrzeby informacyjne menedżerów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu