BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszkowska Edyta (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Rola nowych mediów w procesie komunikacji firmy z otoczeniem
The Role of New Media in Communications Process in a Company
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 31-41, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Media społecznościowe, Media, Komunikowanie, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Strategia przedsiębiorstwa, Public relations, Pokolenie Y
Social media, Media, Communication, Communication company-environment, Corporation strategies, Public relations, Generation Y
Note
summ.
Abstract
W artykule zostaną opisane nowe media, wpływające na proces komunikowania się w firmie oraz komunikowania się firmy z nabywcami. Zostaną przedstawione badania dotyczące postrzegania zastosowania mediów z udziałem Internetu w pracy oraz stanowisko pracodawców w tej kwestii. (fragment tekstu)

In the article the author describes changes in tools used in Public Relations. Formerly organizations were provided with different philosophy of PR and Marketing strategy based on persuasive activities. The development of new technologies caused changes in this approach. Presently the information reaches supplier directly thanks to the Internet. The direct communication with clients enlarged communication's tools with blogs, chat rooms, e-books, content communities, called social media. Though intensive development of new technologies some of companies (more than 50%) are afraid of using social media. The author described new media used in the company and a role of their appliance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black S. (1999), Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Dymalski M., Góralski Sz. (2013), Firmowe media społecznościowe dla pracowników, www.hrstandard.pl, dostęp: 27 października 2013.
 3. Fortinet Global Survey Shows Generation Y's Hardening Stance Against Corporate BYOD/Bring-Your-Own-Cloud Policies as Emerging Technologies Enter the Workplace, www.fortinet.com, dostęp: 28 października 2013 r.
 4. Goban-Klas T. (2006), Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy pracy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa.
 5. Hutton J.G. (1999), The Definition, Dimensions, and Domain of Public Relations, "Public Relations Review", nr 25 (2).
 6. Jabłoński W. (2007), Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa.
 7. Juszczyk B. (2013), Twitter i inne mikroblogi w strategii PR, www.proto.pl, dostęp 30 października 2013.
 8. Rozwadowska B. (2011), Public Relations. Teoria, praktyka perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 9. RRR Comunications Consulting (2013), Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy [online].
 10. Safko L., Brake D.K. (2009), The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for busi ness success, John Wiley & Sons Inc, New Jearsey.
 11. Scott D.M. (2009), Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu