BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackiewicz Aleksandra M. (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Public Relations i społeczna działalność organizacji. Wybrane aspekty zagadnienia w polskich klubach piłki siatkowej
The Social Responsibility and Public Relations in Polish Volleyball Clubs
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 57-74, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Public relations, Społeczna odpowiedzialność, Klub sportowy, Sport
Public relations, Social Responsibility, Sports club, Sport
Note
summ.
Abstract
W artykule Autorka przedstawia realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji oraz działań z zakresu Public Relations, które są stosowane w polskich, profesjonalnych klubach piłki siatkowej. Materiał został zgromadzony w trakcie badań przeprowadzonych w klubach PlusLigi. Opisywane przypadki dotyczą najlepszych praktyk stosowanych w klubach. Ich prezentacja ma na celu ułatwienie procesów benchmarkingu i przenoszenia najlepszych rozwiązań między klubami oraz różnymi dyscyplinami. (fragment tekstu)

The article is devoted to the model of the relationship between PR (Public Relations) and CSR (Corporate Social Responsibility). Analysis and case studies have been developed on the basis of empirical studies conducted in the eleven Polish volleyball clubs and verified by experts' opinions. The results of the analysis show that the PR and CSR activities carried out in the Polish professional volleyball clubs are varied. CSR activities are more advanced in comparison with the involvement of the sports clubs in activities related to PR. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A., Nowicki M. (2012), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Caroll A.B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organisational Stakeholders, "Business Horizons", July- August. Dostęp 11.12.2013, www.cbe.wwu.edu/dunn/rprnts.pyramidofcsr.pdf,
 3. Carroll A.B. (2008), A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practises. [w:] A. Crane, A.McWilliams, D. Matten, J. Moon, D.S. Siegel (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility,Oxford University Press.
 4. Filipp E. (2008), Społeczna odpowiedzialność organizacji [w:] M.Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 5. Furman W. (2004). Public relations: zmniejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania. Próba odczytania publikacji miesięcznika "Press" z lat 1996-2002 [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy i lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 6. Halme M. (2007), Something good for everyone? Investigation of Tyree corporate responsibility approaches. Working paper, Helsinki School of Economics, Dostęp 11.12.2013 http://epub.lib.aalto.fi/pdf/wp/w435.pdf.
 7. Johston J., Zawawi C. (2009), Public Relations Theory and Practice, 3rd Edition Allen& Unwin.
 8. Kotler Ph.J., Armstrong G.M. (2010), Principles of marketing, Pearson, Prentice Hall.
 9. Kulig-Moskwa K. (2011), Modele relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a public relations [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.) Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Kuraszko I. (2010), Najlepszy wariant powiązania public relations i modeli społecznej odpowiedzialności (corporate social responsibility) na poziomie strategii komunikacji [w:] J. Olędzki (red.), Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, ASPRA-JR, Warszawa.
 11. Rudnicka A. (2010), Komunikowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw między przedsiębiorstwem a interesariuszami [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.) Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Sznajder A. (2008), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 13. Stoldt G.C., Dittmore Stephen W., Branvold S.E. (2012), Sport Public Relations. Managing Stakeholder Communication, 2nd Edition, Human Kinetics.
 14. Strona Internetowa PlusLigi, Dostęp 11.12.2013, www.plusliga.pl.
 15. Strona Internetowa Gazety Wyborczej, Dostęp 11.12.2013, http://wyborcza. pl/1,82310,4567140.html.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu