BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Arendt Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Podatek liniowy - szansa dla polskiej gospodarki?
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 22-35, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Podatek liniowy, Polityka budżetowa, Reforma podatkowa
Flat tax, Budgetary policy, Tax reform
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, tom I, PWN, Warszawa 1993.
 2. Biała Księga Podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
 3. Caminada K., Goudswaard K.: The final tax reform? Effects of a flat rate individual income tax, "European Taxation" Vol. 41 no. 2, IBoFD, Amsterdam 2001, s. 42.
 4. Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 5. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Panta, Sosnowiec 1994.
 6. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 2000.
 7. Hall R. E., Rabuska A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 8. Jankowiak J., Gry i igraszki skrzydłowych, "Rzeczpospolita", 20 czerwca 1998.
 9. Jędrzejewska K., Liniowy czy progresywny, "Rzeczpospolita", 30 maja 1998.
 10. Kalamae P., Taxation & Investment in Central and East European Countries, Vol. V, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2001.
 11. Kesti J. (red.), European Tax Handbook, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2001.
 12. Kesti J., Estonia: Taxation of Companies and Individuals, "European Taxation" Vol. 35 no. 6, IBoFD, Amsterdam 1995, s. 196.
 13. Krajewska A., Komu obniżać podatki [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom IV, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2001.
 14. Krajewska A., Podatek progresywny czy liniowy? Wskazania teoretyków i praktyka [w:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, Key Text, Warszawa 1999.
 15. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 16. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997.
 17. Stern N., Jaka reforma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego?, "Zeszyty BRE Bank - CASE" nr 42, Warszawa 1999, s. 7.
 18. Taferner A., Tax reform - Act II, "European Taxation" Vol. 41 no. 2, IBoFD, Amsterdam 2001.
 19. Zwierzchlewski S., Dyskusja wokół podatku liniowego w Polsce - argumenty za i przeciw, "Polityka Gospodarcza", nr 3/2000, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu