BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciąg Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Odbudowa reputacji przedsiębiorstwa gastronomicznego jako jeden z etapów likwidacji skutków kryzysu gospodarczego
Restoration of the Catering Company's Reputation as One Phases Ofliquidation of the Consequences of the Economic Crisis
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 75-81, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Gastronomia, Kryzys gospodarczy
Gastronomy, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie i ocena wybranych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa gastronomiczne w celu ochrony lub odbudowy reputacji na rynku w czasach kryzysu gospodarczego i spadku konsumpcji. Zakres pracy obejmuje analizę wybranych wyników badań, dotyczących znaczenia reputacji we współczesnych przedsiębiorstwach na świecie, a także ocenę działań podejmowanych przez polskie firmy gastronomiczne dla ochrony reputacji z wykorzystaniem rebrandingu. (fragment tekstu)

The article focused on the presenting the role of corporate reputation in times of economic crisis. The text analyzed external factors affecting the company's reputation and discusses the action taken by companies catering for stay on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chartered Institute of Management Accountants, www.cimaglobal.com.
 2. Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa- tworzenie kapitału zaufania, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 3. Global RepTrak Pulse Complimentary Reports (2013), Reputation Institute, www.reputationinstitute.com
 4. Goodman M.B., Genest Ch., Keller A., Cayo D., Gouy S. (2011), CCI Corporate Communication Practices and Trends 2011: United States-Final Report, www. corporatecomm.org.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 6. Helm S. (2007), The Role of Corporate Reputation in Determining Investor Satisfaction and Loyalty, "Corporate Reputation Review", Vol. 10, Nr 1.
 7. Kwiecień A. (2012), Ład korporacyjny reakcją przedsiębiorstw na kryzys zaufania, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 10, Nr 4.
 8. Majchrzak K. (2009), Reputacja jako podstawa relacji przedsiębiorstwa z klientami [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wyd. Akademickie i Profesjonalne Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 9. Penrose J.M. (2000), The role of perception in crisis planning, "Public Relations Review", Vol. 26, Nr 2.
 10. Rydzak W. (2011), Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 11. Stabryła A. (2010), Zarządzanie w kryzysie, Wyd. Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 12. Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Bussines, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu