BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bodo Monika
Title
Zadłużenie zagraniczne Polski: metody i możliwości spłaty
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 59-70, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Zadłużenie zagraniczne, Rynek obligacji
Foreign debt, Bond market
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. "Rzeczpospolita" nr 11, 14 stycznia 2000
 2. "Rzeczpospolita" nr 92, 18 kwietnia 2000
 3. "Rzeczpospolita" nr 114, 17 maja 200;
 4. "Rzeczpospolita" nr 117, 20-21 maja 2000
 5. "Rzeczpospolita" nr 175, 28 lipca 2000
 6. "Rzeczpospolita" nr 240, 13 października 2000
 7. "Rzeczpospolita" nr 251, 26 października 2000
 8. "Rzeczpospolita" nr 257, 3 listopada 2000.
 9. Bednarczyk T., Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych jako elementy polityki proeksportowej, "Ekonomista" nr 5-6/1998, s. 665-684.
 10. Czepiel W., Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności bieżących, "Bank i Kredyt" nr 5/2000, s. 12-18.
 11. Dewizy na grosze jutro. Rozmowa z Bogusławem Grabowskim, członkiem Rady Polityki Pieniężnej o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji, "Rzeczpospolita" nr 85, 10 kwietnia 2000.
 12. Gołębiowski G.,Geneza i próba oceny wstępnej fazy polskiego zadłużenia zagranicznego, "Bank i Kredyt" nr 10/1996, s. 51-56.
 13. Inwestycje zagraniczne w Polsce w 1999 roku, Ministerstwo Gospodarki, Programy, Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.
 14. Jędrzejewska K., Budżet. Prywatyzacyjny rachunek w NBP, "Rzeczpospolita" nr 74, 28 marca 2000.
 15. Karpiński A., Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową, Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999.
 16. Karpiński A., Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej oraz w rozwoju wymiany międzynarodowej, Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999.
 17. Karpiński P., Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego. Próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym na gospodarkę, Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999.
 18. Kostecki M., Nowakowski M., Bariery regulacyjne w eksporcie usług, "Ekonomista" nr 5/1999, s. 611-627.
 19. Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl.
 20. Możejko E., Mieszanie w rezerwach, "Życie Gospodarcze" nr 26, 25 czerwca 1995, s. 21-22.
 21. Możejko E., Życie z długiem, "Życie gospodarcze" nr 15/1995.
 22. Nowe dotacje z Ekofunduszu, "Ekofinanse", kwiecień 1997.
 23. Pietrzak B. (red)., Polański Z., System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1998.
 24. Polański Z., Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. "Ekonomista" nr" 1-2/1999, s. 135-154.
 25. Polszakiewicz B., Otwieranie się polskiej gospodarki w latach 90, "Ekonomista" nr 2/2000, s. 243-250.
 26. Roczniki statystyczne GUS za lata 1991-1999.
 27. Sadowski Z., Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, "Ekonomista" nr 1-2/1999, s. 109-117.
 28. Włodarczyk-Guzek W., Nasze stosunki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, "Bank i Kredyt" nr 11/1994, s. 29-36.
 29. Wpływ inwestycji zagranicznych na polski handel zagraniczny, Ministerstwo Gospodarki, Programy, Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.
 30. Zabielski K., Członkostwo krajów postsocjalistycznych w MFW, "Bank i Kredyt" nr 9/1992, s. 8-10.
 31. Ząbkowicz A., Makroekonomiczne efekty zastosowania programów popieranych przez MFW, "Bank i Kredyt" nr 8-9/1993, s. 2-8.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu