BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryglaszewska-Eckhardt Renata
Title
Pragmatyki szczególne - prywatyzacja "w resztkach"
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 108-114, tabl., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prywatyzacja, Przedsiębiorstwo państwowe
Privatisation, State enterprises
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r., Dz.U. 90.51.298;
  2. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 30 sierpnia 1996 r., Dz.U. 96.118.561;
  3. Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z 30 kwietnia 1993 r., Dz.U. 93.44.202.
  4. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 1981 r., Dz.U. 91.18.80;
  5. Prawo upadłościowe, Rozporządzenie P.Rz. z 24 października 1934 r., Dz.U. 91.118.512. "Biuletyn Ministerstwa Skarbu Państwa", grudzień 1999 r., s. 11.
  6. Raport Ministerstwa Skarbu Państw o przekształceniach własnościowych w 1999 r., Warszawa 2000, s. 102.
  7. R. Gryglaszewska, A. Eckhardt [1996], Patologizacja form tzw. prawa do kapitału, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 1865, "Ekonomia", nr 2, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu