BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Public relations we współczesnym przedsiębiorstwie hotelarskim
Public Relations in the Modern Hospitality Enterprise
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 83-94, bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Public relations, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Marketing usług hotelarskich, Promocja
Public relations, Hotel industry, Hotel services, Hotel services marketing, Promotion
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była próba zdefiniowania miejsca działań o charakterze public relations we współczesnym przedsiębiorstwie hotelarskim. Zakres pracy obejmował analizę danych literaturowych dotyczących omawianego zagadnienia, a także prezentację wyników badania przeprowadzonego w 2010 roku w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, dotyczącego form promocji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa hotelarskie w Polsce. (fragment tekstu)

The aim of the study was the analysis of the importance of public relations for the modern tourist business. The characterization of the activities in the field of public relations, with particular emphasis on their characteristics and significance for the hospitality. The results of studies indicating the degree of utilization of promotional public relations in the hospitality enterprises. They point to the fact that the use of such forms of promotion and sponsorship and exhibition focuses on large enterprises, hospitality and a higher standard, and smaller objects declare their willingness to conducting such activities, but often for financial reasons have resigned. It can be concluded that there is a need to increase the scope of activities of public relations in the modern hospitality company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielkowicz Z. (2009), Po co na targi, "Rynek turystyczny", 280, nr 1, s. 11.
 2. Black S. (1998), Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s. 12.
 3. Drzazga M. (2006), Systemy komunikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 133.
 4. Dudkiewicz D. (2007), Marketing usług turystycznych, Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, ss. 166-168.
 5. Kaczan K. (2010), Analiza działań promocyjnych w wybranych hotelach w Polsce, Warszawa, praca magisterska przygotowana na Międzywydziałowym Studium Turystyki i Rekreacji, pod kierunkiem dr M. Świątkowskiej.
 6. Kruczek Z., Walas B. (2004), Promocja i informacja turystyczna, Wyd. Proksenia, Kraków, ss. 64-65.
 7. Michalik M., Mruk H. (2004), Relacje z mediami [w:] H. Mruk (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa, ss. 122-123.
 8. Michalik M. (2004), Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi [w:] H.Mruk (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa, s. 129.
 9. Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 29.
 10. Pabian A., Zadbaj o swój wizerunek. Public relations hotelu, www.e-hotelarz.pl, [04.08.2013].
 11. Panasiuk A. (2006), Marketing usług turystycznych, Wyd. PWN, Warszawa, ss. 140-144.
 12. Piasta Ł. (1997), Public relations, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, s. 78.
 13. Public relations - wiarygodny dialog z otoczeniem (2005), Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005, s. 33.
 14. Pukas A. (2003), Charakterystyka usług [w:] Marketing usług, praca zbiorowa pod red. A. Styś, PWE, Warszawa, ss. 32-52.
 15. Pukas A. (2003 A), Marketing - mix usług [w:] Marketing usług, praca zbiorowa pod red. A. Styś, PWE, Warszawa, ss. 53-88.
 16. Rzemieniak M. (2006), Public relations [w:] B. Szymoniuk (red.), Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody, PWE, Warszawa, s. 110.
 17. Rzemieniak R. (2006), Sponsoring [w:] B. Szymoniuk (red.), Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody, PWE, Warszawa, s. 217.
 18. Sawicka B., Świątkowska M., Świstak E. (2011), Wybrane tendencje rozwojowe współczesnego hotelarstwa [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa, ss. 179-200.
 19. Seitel F.P. (2003), Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 20. Świątkowska M. (2009), Public relations i komunikowanie się w sytuacji kryzysowej [w:] H.Górska-Warsewicz, M.Świątkowska, K. Krajewski, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 85-90.
 21. Świątkowska M. (2006), Public relations w firmach przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy", nr 8, ss. 76-78.
 22. Turkowski M. (1997), Marketing usług hotelarskich, Wyd. PWE, Warszawa, s. 220.
 23. Turkowski M. (2010), Marketing usług hotelarskich, Warszawa, ss. 243-245.
 24. Wiktor J.W. (2004), Promocja [w:] J. Alkorn (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, ss. 312-313.
 25. Wójcik K. (2004), Public relations - wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 15.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu