BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkiewicz-Raviv Alicja (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Image as the Organization's Communicated Meaning through Public Relations Activities
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 97-108, bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Komunikowanie wewnętrzne
Company image, Public relations, Internal communication
Note
summ.
Abstract
Various types of complex organizations, with complicated motives and heterogeneous structures are present in different spheres of public life. These public institutional phenomena, tied in a network of relations systems and heading toward a specific goal, are broadcasters in the process of communication. It is said that organizations have image but it is not only their attribute, it is the meaning they communicate, the broadcast which may regard various aspects of the institution's functioning and which can reflexively influence those aspects. The article discusses the difference between the terms organization identity and organization image, including definition spheres of the latter. Moreover, it analyses the ontological status of the term image, its components and structure. The organization's "mental image" is described, one that often becomes that target of those who manage institutions, as an unexploited so far sphere of communication influence. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alvesson M. (1990), Organization: From Substance to Image, "Organization Studies", No. 11/3, pp. 330-359.
 2. Arpan L.M., Raney A.A., Zivnuska S. (2003), A cognitive approach to university image, "Corporate Communication: An international Journal", No. 8/2, pp. 90-112.
 3. Barańska B. (2007), Relacje między komunikacją wewnętrzną a wizerunkiem [in:] D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Pracownicy i media w procesie komunikacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 4. Bohner G., Wanke M. (2004), Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk.
 5. Budzyński W. (2008), Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltex, Warszawa.
 6. Bursza W.J., Kuligowski W. (2005), Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Muza, Warszawa.
 7. Dutton J.M., Dukerich J.E., Harquail C.V. (1994), Organizational images and member identification, "Administrative Science Quaterly", No 39, pp. 230-245.
 8. Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa.
 9. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 10. Hatch M.J., Schultz M. (1997), Relations between organizational culture, identity and image, "European Journal of Marketing", No. 31/5, pp. 337-360.
 11. Kotler Ph, Keller K.L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 12. Kwaśnicki W. (2001), Zasady ekonomii rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Le Doux J. (2000), Mózg emocjonalny, Media Rodzina, Poznań.
 14. Magala S. (2006), Trzy światy uniwersyteckiej społeczności (badacze, nauczyciele, obywatele) [in:] J. Chłopecki (red.), Uniwersytet - społeczeństwo - gospodarka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 15. Oleś P.K. (2008), O różnych rodzajach tożsamości [in:] P.K. Oleś, A. Batory (red), Tożsamość i jej przemiany a kultura, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 16. Olins W. (1978), The Corporate personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity, Sage, London.
 17. Rozwadowska B. (2002), Public Relations - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 18. Senge P.M. (2003), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Treadwell D.F., Harrison T.M. (1994), Conceptualizing and assessing organizational image model images, commitment, and communication, "Communication monographs", No 61, pp. 63-85.
 20. Tworzydło D. (2008), Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 21. Waszkiewicz A. (2011), Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Aspra JR, Warszawa.
 22. Wilczak A. (2003), Budowanie wizerunku przez organizację - prawda czy mit?, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 23. Wilczak A. (2007), Tożsamość - wizerunek - reputacja organizacji. Analiza wzajemnych relacji [in:] D.Tworzydło, T. Soliński (red.), Pracownicy i media w procesie komunikacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 24. Wojcik K. (2005), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, PLACET, Warszawa.
 25. Wojciszke B. (2003), Postawy i ich zmiana [in:] J. Strelau (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, T. 3, GWP, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu