BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkiewicz Anna (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Wizerunek małych firm w Polsce. Badanie sondażowe
The Image of Small Enterprises in Poland - the Survey
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 109-125, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Marketing, Badania sondażowe
Small business, Company image, Marketing, Survey research
Note
summ.
Abstract
Praktyka biznesu jest bez wątpienia źródłem bogatych doświadczeń w dziedzinie wykorzystania marketing mix w przedsięwzięciach biznesowych. Wyraźny jest jednak niedosyt w sferze systematycznych badań naukowych odnośnie postrzegania firm różnej wielkości przez określone grupy interesariuszy. Problem ten staje się istotny nie tylko w perspektywie biznesowej, ale również w skali makroekonomicznej, ponieważ niewielkie firmy mają znaczący udział w produkcji i zatrudnieniu. Dlatego w niniejszym badaniu podjęto próbę określenia wizerunku małych firm w Polsce. Na wysokim poziomie abstrakcji może to posłużyć weryfikacji stwierdzenia, że "małe jest piękne". Dużo bardziej istotny, praktyczny aspekt naszego problemu sprowadza się do tego, czy z punktu widzenia firmy zasadne jest eksponowanie skali w strategii promocji. (fragment tekstu)

The paper summarizes the results of the study of the image of small enterprises in Poland from the point of view of the consumers. As a result of the survey conducted among the Internet users and students of Warsaw universities we received a number of significant components of the image of small business in Poland. First of all, our studies indicate that the size of the company/supplier is important for consumers. That significance varies depending on the specificity of the product offered. This research has also its theoretical/sounding aspect, too as it serves to find directions of further studies of our topic. It seems that a study of the image of small businesses that would take into account the various groups of stakeholders and the diverse population of the sector should be the most promising direction. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, WSB, Dąbrowa Górnicza, ss. 13-14.
 2. Bąkiewicz A. (2012), Transformation of economic system in Poland. The SMEs and UE integration, Revista Universitaria Ruta, 13, ss. 71-86.
 3. CEBRIS (2013), Badania wizerunku marki, http://www.cebris.pl/badania-wizerunku-marki, (22.05.13).
 4. Duhigg Ch. (2013), Siła nawyku, PWN, Warszawa.
 5. Janczewska D. (2011), Rola zobowiązań kierowniczych w zarządzaniu marketingowo-logistycznym w MŚP, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 5, ss. 33-52.
 6. Kolasińska-Morawska K. (2011), Merchandising z kreacją atmosfery jako forma komunikacji z klientem w miejscu sprzedaży, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 5, ss. 53-66.
 7. Olins W. (1995), The new guide to identity. How to create and sustain change through managing identity, Aldershot, Gower.
 8. PARP (2012), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa.
 9. Penc J. (1998), Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis", nr 4, s. 4.
 10. PWN (2013), Słownik języka polskiego online, http://sjp.pwn.pl/wizerunek (03.05.13).
 11. Piasecki B. (1997), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, WUŁ, Łódź.
 12. Van Riel, Cees B.M., Balmer J.M.T. (1997), Corporate identity: the concept, its measurement and management, "European Journal of Marketing", vol. 31, no. 5/6, ss. 340-355.
 13. Schumacher E.F. (1973), Small is Beautiful: A Study of Economics as If People Mattered. Blond and Briggs, Londyn.
 14. Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem... Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, "Marketing i rynek", nr 5, ss. 5-10.
 15. Waszkiewicz A. (red.) (2013), Obszary badań wizerunku, ASPRA-JR.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu