BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wojarska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Pośrednia i bezpośrednia prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 159-173, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Prywatyzacja bezpośrednia, Metody prywatyzacji
Privatisation of state owned enterprises, Direct privatization, Methods of privatization
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną oraz podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Organy przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje oraz organizują działalność we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako: • przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych, • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Krauze A., Karwowska M. A., Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia, "Rzeczpospolita" nr 6/1997.
  2. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 roku, nr 18, poz. 80)
  3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1996 roku, nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami)
  4. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu