BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszka Michał
Title
Wahania koniunkturalne a zmiany cen i stóp procentowych w wysokorozwiniętych gospodarkach rynkowych
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 174-190
Keyword
Cykl koniunkturalny, Ceny, Stopa procentowa, Wahania koniunkturalne, Zmienność poziomu cen, Poziom cen
Business cycles, Prices, Interest rate, Business fluctuations, Price level variability, Price level
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barro R. J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 2. Friedman M., The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", 1968, vol. 58, s. 1-17.
 3. Gavin W. T., Kydland F. E., The Nominal Facts and the October 1979 Policy Change,. "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", December 2000, s. 39-61.
 4. Harris R., Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice Hall, London, 1995.
 5. Hicks J. R., Theory of the Trade Cycles, Oxford University Press, Oxford 1951.
 6. Hodrick R. J., Prescott E. C., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Discussion Paper No 451, Carnegie Mellon University 1980.
 7. IMF, Recessions and Recoveries, World Economic Outlook, April, Waszyngton 2002.
 8. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 9. Khan A., King R. G., Wolman L. J., Optimal Monetary Policy, Working Papers No. 00-10, Federal Reserve Bank of Richmond 2000.
 10. King R. G., Watson, M. W., Money, Prices, Interest Rates and the Business Cycle, "The Review of Economics and Statistics", 1996, vol. 78, s. 35- 53.
 11. King R. G., Rebelo S. T., Resuscitating Real Business Cycles, Working Papers No 467, University of Rochester - Center for Economic Research (RCER) 2000.
 12. Kowalczyk Z., Wahania koniunkturalne w gospodarce kapitalistycznej, [w:] Koniunktura gospodarcza, Kowalczyk Z. (red.), PWE, Warszawa 1982.
 13. Kruszka M., Wahania koniunkturalne a zmiany podaży pieniądza w gospodarce RFN i Polski, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/1999, s. 68-81.
 14. Kydland F. E., Prescott E. C., Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth, "Federal Reserve Bank of Mineapolis Quarterly Review", Spring 1990, s. 3-18.
 15. Lucas R. E., Understanding Business Cycle, [przedruk w:] Business Cycle Theory, Kydland F.E. (red.), Edward Elgar Publishing Company, Aldershoot-Brookfield 1995.
 16. Lucas R. E., Nobel Lecture: Monetary Neutrality, "Journal of Political Economy", 1996, vol. 104, s. 661-682.
 17. Milo W., O cyklach koniunkturalnych. Problemy ogólne, [w:] Przestrzennoczasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zeliaś A. (red.), AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 203-213.
 18. Nelson C. R., Plosser C. I., Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series; Some Evidence and Implications, "Journal of Monetary Economics", 1982, vol. 10, s. 139-162.
 19. Plosser C. I., Understanding Real Business Cycles, "Journal of Economic Perspectives", 1989, vol. 3, s. 51-77.
 20. Prescott E. C., Theory Ahead of Business Cycle Measurement, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review", Fall 1986, s. 9-22.
 21. Sargent T. J., Wallace N., 'Rational Expectations', the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule, "Journal of Political Economy", 1975, vol. 83, s. 241-254.
 22. Sargent T., Macroeconomic Theory, Academic Press, New York 1987.
 23. Serletis A., Krause D., Nominal Stylized Facts of U. S. Business Cycles, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", July 1996, s. 49-54.
 24. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu