BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Stan i struktura bezrobocia w województwie łódzkim
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 372-382, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Bezrobocie strukturalne, Region zagrożony bezrobociem, Regionalny rynek pracy
Structural unemployment, Regions of unemployment, Regional labour market
Note
streszcz.
Country
Województwo łódzkie
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Belka M., Trzeciakowski W., (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, t. 1, INE PAN, Poltext, Warszawa 1997, s. 237-241.
 2. Lokalna polityka rynku pracy, na przykładzie województwa łódzkiego, red.: Borkowska S., Bohdziewicz P., Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Naukowo-Badawczy Ekonomiki Pracy i Stosunków Przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe 'Ibidem', Łódź 1995.
 3. Borkowska S., Bezrobocie w województwie łódzkim, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica nr 140/1996, s. 37-38.
 4. Ciepucha E., Dymarczyk W., Bezrobotni absolwenci szkół w regionie łódzkim, "Rynek Pracy" nr 4(52)/1996.
 5. Dzięcielska-Machnikowska S., Pięć lat badań nad bezrobociem w Łodzi 1991-1995, Łódź 1997.
 6. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Tom IV. Indeks zawodów i specjalności, MPiPS, GUS, Warszawa 1996.
 7. Kwiatkowski E. (red.), Wielokrotne rejestracje bezrobotnych. Skala, struktura i uwarunkowania zjawiska (na przykładzie rejonowego urzędu pracy w Pabianicach w latach 1990-1996), Krajowy Urząd Pracy, Pabianice 1997.
 8. Kwiatkowski E., Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim w latach 1988-1995, "Przemysł Lekki" nr 2(61)/1996.
 9. Kwiatkowska W. (red.), Rozwój ekonomiczny. Rynek pracy. Procesy migracyjne w województwie łódzkim, Raport IPISS, Warszawa 1998.
 10. Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2000, US w Łodzi, Łódź 2000.
 11. Sadowska-Kowalska E., Kształcenie zawodowe w procesie transformacji gospodarczej (na przykładzie województwa łódzkiego), "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica nr 142/1997, s. 61-63.
 12. Wojewódzki Biuletyn Statystyczny nr 12/1998, US w Łodzi, s. 17-18.
 13. Zajdel M., Bezrobocie w Łodzi w okresie transformacji, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Katedra Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź nr 2(7)/2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu