BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goll Agnieszka (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Kreowanie wizerunku mieszanych sztuk walki w mediach
The Way of Creating Mixed Martial Arts in the Media
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 127-142, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Sport, Media, Marketing sportowy
Sport, Media, Sports marketing
Note
summ.
Abstract
W niniejszej publikacji został poddany analizie medialny wizerunek wszechstylowej walki wręcz w Polsce oraz zdefiniowany sposób, w jaki jest on kreowany na potrzeby współczesnego widza. Autorka postawiła też hipotezę, że działania marketingowe, w połączeniu ze wsparciem medialnym ze strony Telewizji Polsat, mają ogromny wpływ na postrzeganie wizerunku Mixed Martial Arts, przez co ulega on znaczącej symplifikacji i komercjalizacji. Posłużono się przy tym autorskimi badaniami i uzyskaną dotychczas wiedzą, dzięki którym opisywane zjawisko jest bardziej wyraziste. Analiza poszczególnych wyników stanowi zaś uzupełnienie części teoretycznej i może posłużyć za podstawę pod dalsze dociekania na temat zagadnień związanych z mieszanymi sztukami walki w Polsce. Ze względu na to, że sport ten jest nadal stosunkowo młodą dziedziną, niniejszy artykuł naukowy jest jedną z nielicznych publikacji - jeśli nie jedyną - która w sposób kompletny porusza dane zagadnienie. (fragment tekstu)

Mixed Martial Arts are well-known contact sport, which has huge media capability. Over the few years have changed a lot on the strength of mass media rules and have lost its original image and theory. A simple tournament, which compared different style of fight became a show with new task - create great entertainment to get an attencion of television viewers and augment increments. The MMA's new image have helped to manager with creating a history of this sport in Poland but the same token unfortunately got simlified and comercialized it. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryant J. (2003), Przyjemność widza a przemoc w telewizyjnych transmisjach sportowych, [w:] Media - eros - przemoc. Sport w czasach popkultury, Universitas, Kraków.
 2. Budzyński W. (2002), Wizerunek firmy: kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
 3. Jarvis M. (2003), Psychologia sportu, GWP, Gdańsk.
 4. Goll A. (2013), Kreowanie wizerunku MMA w mediach na przykładzie Telewizji Polsat, Praca magisterska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.
 5. Lipoński W. (1973), Sport, literatura, sztuka, Sport i Turystyka, Warszawa.
 6. Matusiewicz Cz. (1990), Widowisko sportowe. analiza psychospołeczna, AWF, Warszawa.
 7. Miller S. (2006), Starożytni olimpijczycy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 8. Zdebska H. (2010), Globalizacja sportu - między komercją a ideą [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, SOS RP, Warszawa.
 9. Ziółkowski P. (2010), 10 lat Mixed Martial Arts w Polsce, "Sztuki walki - magazyn dla miłośników sztuk i sportów walki", nr 2(15).
 10. 20 lat telewizji Polsat (2013), http://www.polsat.pl/O_Nas,2860/Historia,2863/ index.html, dostęp: 2013-03-09.
 11. Fura M. (2011), Historia zaciętej rywalizacji dwóch medialnych potęg - TVN oraz Polsatu, [w:]http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/531465,historia_zacietej_rywalizacji_ dwoch_medialnych_poteg_tvn_oraz_polsatu.html, dostęp: 2013-03-09.
 12. Oglądalność KSW 12 (2009), http://fight24.pl/ogladalnosc-ksw-12, dostęp: 2013- 03-09.
 13. Szewczyk Ł. (2013), Luty TV: TVN wyprzedza Polsat. Wysoko TV7 i TV4. Hitami seriale TVP [w:] http://media2.pl/badania/100887-Luty-TV-TVN-wyprzedza- Polsat.-Wysoko-TVN7-i-TV4.-Hitami-seriale-TVP.html, dostęp: 2013-03-09.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu