BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Maciej (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Lokowanie produktu jako narzędzie promocji regionów turystycznych
Product Placement as a Destination Promotion Tool
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 143-153, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Public relations, Product placement, Promocja walorów regionu, Region turystyczny
Public relations, Product placement, Promotion of region value, Tourist region
Note
summ.
Abstract
Turystyka jest współcześnie bardzo ważną dziedziną gospodarki, która, silnie powiązana z innymi gałęziami, stanowi swoistą dźwignią rozwojową dla wielu regionów. Jednocześnie jednak należy pamiętać, ze wydatki turystyczne kwalifikują się do wydatków wyższego rzędu, co powoduje, że w okresie spowolnienia, a tym bardziej kryzysu gospodarczego, popyt turystyczny ulega silnym wahaniom. W związku z powyższym w ostatnich latach można zaobserwować znaczące nasilenie procesów konkurowania, które zachodzą nie tylko pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi, ale też pomiędzy destynacjami, regionami turystycznymi. W konsekwencji nasileniu ulegają działania promocyjne dedykowane regionom, a zarządzający nimi poszukują coraz to nowych narzędzi komunikowania z potencjalnymi turystami. Efektywną grupą narzędzi komunikowania są instrumenty należące do szeroko rozumianego public relations. Narzędzia te pozwalają na skuteczne dotarcie do klienta, zainteresowanie go produktem i przekazanie szeregu informacji na temat destynacji. Jednym z interesujących i nabierających coraz większego znaczenia narzędzi public relations jest lokowanie produktu (product placement). Cel poniższego artykułu to zaprezentowanie istoty i możliwości wymienionego instrumentu dla działalności marketingowej dedykowanej destynacjom turystycznym. (fragment tekstu)

Product placement is a useful tool in the field of public relations, which in recent years has been used more and more frequently. Products are placed in the films, television programs, video games and theatre plays. What's more, not only traditionally understood common goods are being placed in the media, but also cities and touristic destinations. Statistics show that proper presentation of the destination in the movie or TV series gives relatively quick increase of public interests and the growing number of tourists visiting the region and attractions associated with it. Simultaneously, we must remember that the targeted audiences of product placement are only slightly aware that it is a specific kind of promotion, therefore it is relatively harder to conduct consumer research evaluating the effectiveness of this tool. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auty S., Lewis Ch. (2004), Exploring Children's Choice: The Reminder Effect of Product Placement, "Psychology and Marketing", vol. 21, pp. 697-713.
 2. Balasubramanian S. (1994), Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy Issues, "Journal of Advertising", vol. 23, issue 4, pp. 29-46.
 3. Czarnecki A. (2003), Produkt placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa.
 4. Gołata K. (2012), Możliwości wykorzystania product placement do budowania wizerunku miast i regionów [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Mackowska (red.), Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, Katowice.
 5. Gruning J., Hunt T. (1984), Managing Public Relations, Holt, Rinehart and Wiston, New York.
 6. Homer P.M. (2009), Product placements. The impact of Placement Type and Repetition on Attitude, "Journal of Advertising", vol. 38, issue 3, pp. 21-31.
 7. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 8. Kotler Ph., Keller K. (2013), Marketing, Pearson, Rebis, Warszawa.
 9. La Ferle C., Edwards S. (2006), Product Placement: How Brands Appear on Television, "Journal of Advertising, vol. 35, issue 4, pp. 65-86.
 10. Macierzyński W. (2008), Public relations w opinii Polaków. Perspektywa czasu niepewności, Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom.
 11. Panda T. (2004), Consumer Response to Brand Placements in Films: Role of Congruity and Modality of Presentation in Bringing Attitudial Change Among Consumers with Specific Reference to Brand Placement in Hindi Films, "South Asian Journal of Management", vol. 11, issue 4, pp. 7-25.
 12. Rozwadowska B. (2002), Public Relations, Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
 13. Van Reijmersdal E., Neijens P., Smit E. (2009), A New Branch of Advertising: Reviewing Factors that Influence Reactions to Product Placement, "Journal of Advertising Research", vol. 49, issue 4, pp. 429-449.
 14. Wiles M., Danielowa A. (2009), The Worth of Product Placement in Successful Films: An Event Study Analysis, "Journal of Marketing", vol. 73, pp. 44-63.
 15. Williams K., Petrosky A., Hernandez E., Page R. (2011), Product placement effectiveness: revisited and renewed, "Journal of Management and Marketing Research", vol. 7, issue 2, pp. 1-24.
 16. Wojcik K. (2005), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem . Podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków, Placet, Warszawa.
 17. www.marketingpower.com.
 18. www.m.onet.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu