BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Marian (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego
Identification and Determinants for Development of Agricultural Production and Processing Industry in the Light of Results of Foresight Project for the Podkarpackie Voivodeship
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 235-244, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa, Metoda foresight
Agriculture, Agricultural production, Rural development, Foresight method
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono perspektywiczne, główne kierunki rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w woj. podkarpackim, wyłonione w oparciu o konsultacje społeczne i eksperckie oraz na podstawie zasobów województwa. Wyodrębnione w dyskusji główne kierunki rozwoju rolnictwa i przetwórstwa to: ukierunkowanie gospodarstw na produkcję ekologiczną, produkcja i przetwórstwo biomasy, uprawa roślin z uwzględnieniem zjawiska mikoryzy, rozwój przetwórni żywności ekologicznej, produkcja roślinnych i zwierzęcych produktów regionalnych. (abstrakt oryginalny)

This article presents some perspective and leading directions for development of agricultural production and processing industry for the Podkarpackie voivodeship. These directions were identified within the proces of social and expert opinion consultations including the research study on the present state of agriculture in the Podkarpackie voivodeship. In the result of the conducted discussions there were selected five leading directions for development of agriculture and processing industry i.e. agricultural farms with ecological production orientation, technologies for biomass production and processing, farming of plants based on mycorrhiza, development of processing plants for ecological food, plant and animals farming oriented for regional products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. epp.eurostat.ec.europa.eu
  2. Martin B.R., 1995. Foresight in science and technology. Technol. Anal. Strateg. Manag. 7(2), 139-168
  3. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Część 1. Studium regionalne. 2008. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 59.
  4. Raport końcowy z badań Foresight priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. 2008. Red. L. Woźniak. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
  5. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego. 2004. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, 166.
  6. Scenariusz rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Część 1. Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. 2007. Red. K. Czaplicka-Kolarz. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 11.
  7. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. 2006. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 42.
  8. Ślusarz G., 2005. Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 316-320.
  9. Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy. 2008. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, 38-40.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu