BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklińska Anna (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Konwergencja muzyki i reklamy. Istota i znaczenie muzyki w telewizyjnym spocie reklamowym
The Convergence of Music and Advertising. The Essence and Significance of Music in TV Commercial Television Spot
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 187-197, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Reklama, Marketing, Przemysł muzyczny
Advertising, Marketing, Music industry
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską pt. Muzyka w spocie reklamowym. Rola, znaczenie i klasyfikacja zjawiska, dla której determinantą była hipoteza mówiąca, że warstwa muzyczna to najbardziej niedoceniany element spotu reklamowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie genezy konwergencji muzyki i reklamy oraz sprawdzenie prawidłowości postawionej przez autorkę hipotezy. Podstawę badań, mających potwierdzić jej wiarygodność, stanowiła próbka badawcza licząca około stu reklam telewizyjnych z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Nadmienić trzeba, że liczba źródeł poruszających problematykę stosowania muzyki w spotach reklamowych jest znikoma. Większość pozycji to zagraniczne artykuły i publikacje internetowe, ale wykorzystane zostały jedynie te z nich, które w rzetelny sposób opisywały poruszane zagadnienia. Autorka, sprawdzając wiarygodność postawionej hipotezy, rozpoczęła od przedstawienia głównych zagadnień związanych z marketingiem i reklamą, przytoczyła historię konwergencji muzyki i reklamy, omówiła ich istotę oraz dokonała własnej klasyfikacji głównego zagadnienia, czyli muzyki reklamowej. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych kwestii poruszonych przez autorkę. (fragment tekstu)

The article is dedicated to the subject of commercial music. It was created in response to the lack of Polish-language literature which would describe the role of music in advertising spot and would confirm its great importance for the success of the campaign. Author to confirm the hypothesis that musical layer is the most underrated part of a TV spot, cites extensive genesis convergence of music and advertising and take an independent attempt to define the term "music marketing". To confirm their observation has also made his own advertising music classification. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ćwiklińska A. (2013), Muzyka w spocie reklamowym. Rola, znaczenie i klasyfikacja zjawiska, Praca magisterska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.
 2. Doliński D. (2010), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań.
 4. Kozłowska A. (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, SGH, Warszawa.
 5. Kudlik A., Czerniawska E. (2011), Indywidualne oddziaływanie muzyki na człowieka - wpływ muzyki na nastrój [w:] W.E. Goryńska i in. (red), Nastrój. Modele, geneza, funkcje, Warszawa.
 6. Maniates M.R., Branscombe P., Freedman R. (2001), [hasło:] Quodlibet [w:] S.Sadie (red.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, wyd. 2, t. 15 , Macmillan, London.
 7. Nowacki R. (2005), Reklama, Difin, Warszawa.
 8. Błaszczak J. (2012), Jak Handel to Haendel, "Polityka" [online], http://www. polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1533387,1,jak-powstaje-muzyka-dla-supermarketow.read, dostęp: 13.05.2013.
 9. Cieślak J. (2013), Bity za biurkiem [w:] http://www.ims.fm/uploads/media/Bity_ za_biurkiem_Bloomberg_Businesweek_luty_2013.pdf, dostęp: 13.08.2013.
 10. Dławichowski T. (2012), Jaka jest rola muzyki w reklamach? "Marketing przy Kawie", http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1450, dostęp: 24.05.2013.
 11. McLaren C., Prelinger R. (1998), Salesnoise: the convergence of music and advertising, http://www.stayfreemagazine.org/archives/15/salesnoise.html, dostęp: 11.05.2013.
 12. NN, http://www.rebelscream.pl/oferta-2, dostęp: 11.05.2013.
 13. NN, http://www.stx-jamboree.com/marketing-muzyczny/oferta-2, dostęp: 11.05.2013.
 14. Ohme R.K., Łopaciuk K. (2009), Bach Bachem po uchu, www.polityka.pl/ nauka/301437,1,bach-bachem-po-uchu.read, dostęp: 10.05.2013.
 15. Rodger N. (2003), Best practice: Music in advertising, "Admap" [online], z. 4., nr 438, www.warc.com, dostęp: 20.06.2013.
 16. Trzciński S. (2006), Marketing muzyczny wkracza na scenę, http://www.stx-jamboree.com/marketing-muzyczny/rola-muzyki, dostęp: 12.05.2013.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu