BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laszuk Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rogala Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przedsiębiorczy student w nowej perspektywie
Entrepreneurial Student in a New Perspective
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 199-213, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Studenci, Przedsiębiorczość, Bariery przedsiębiorczości, Samozatrudnienie
Students, Entrepreneurship, Barriers to entrepreneurship, Self-employment
Note
summ.
Abstract
Niniejsze badanie ma na celu identyfikację największych barier przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz analizę ich nastawienia do pracy przy własnym biznesie. Jako grupę docelową niniejszego badania wybrano studentów oraz absolwentów (do roku po ukończeniu studiów) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wybór tej konkretnej grupy wynikał z dwóch głównych cech, jakimi charakteryzują się studenci uczelni ekonomicznych. Po pierwsze, z uwagi na solidne teoretyczne przygotowanie, mają największe predyspozycje do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Po drugie posiadają największą świadomość zalet i wad, z jakimi taka decyzja się łączy. (fragment tekstu)

This study aims to identify the biggest barriers to entrepreneurship among young people and analyze their attitudes to work at their own business. The analysis results confirm the positive attitude of the students to run their own business at the time of or shortly after graduation. Students consider the Poles for entrepreneurial people and see many advantages associated with the work on its own. Among them the most important are the benefits connected with a sense of independence. Unfortunately, the willingness very rarely go action. It can be concluded that the students have a passive entrepreneurship. This is due to too general education in Poland and often incorrect estimation of capital requirements in setting up the business. Firms founded by young, creative people can significantly affect the economic development of Polish, hence it is important to help overcome economic barriers. Students need incentives to tame them with the ability to start their own business, as an alternative to working in the corporation. The most important in this case seems to be - first, greater confidence in their own competence (which can be gained, among others, by equipping students, adapted to the changing economic realities, of practical knowledge), second to realize, that there are a number of opportunities to gain capital to start and to establish a business does not need big funds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błaszczak A. (2012), Kurs na przedsiębiorczość, "Rzeczpospolita", 1 sierpnia.
  2. Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010), Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów. Raport, Warszawa.
  3. Gierzyńska-Zalewska A., Dotacje na start małej firmy [online], www. komputerwfirmie.org/article/Dotacje_na_start_malej_firmy_.htm, dostęp: 1 października 2012.
  4. Jelonek M. (2011), Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP i Uniwersytet Jagielloński, Warszawa.
  5. Malicki T., System edukacji w Polsce - stan obecny i planowane reformy [online], http://www.sp26.com.pl/System%20edukacji%20w%20Polsce.pdf, dostęp: 23 września 2012.
  6. Orłowska J. (2011), Nowe firmy na rynku: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, [w:] A. Brusa, A. Tarnawa (red.), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
  7. prm (2007), Przedsiębiorczy Polak mały, PAP [online], www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/przedsiebiorczy-polak-maly,36576.html, dostęp: 18 września 2012.
  8. Richter D. (2011), Bezrobocie wśród absolwentów staje się plagą [online], www. regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/bezrobocie-wsrod-absolwentow-staje-sie-plaga, dostęp: 18 września 2012.
  9. Sedlak & Sedlak (2011), Bezrobocie wśród absolwentów (raport) [online], ww.studia. dlastudenta.pl/artykul/Bezrobocie_wsrod_absolwentow_%28raport%29,73774. html, dostęp: 18 września 2012.
  10. Tracz M., Rachwał T. (2007), Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Nowa Era, Kraków-Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu