BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marczewska Magdalena (University of Warsaw, Poland)
Title
The Role of Competitors and Customers in the Development of Environmentally Sound Technologies
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 2, s. 39-61, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Issue title
Perspectives on Innovations Management - Environmental, Social and Public Sector Innovations
Keyword
Ochrona środowiska, Klient, Konkurencja, Innowacje
Environmental protection, Customer, Competition, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia dwie główne siły oddziałujące na tworzenie innowacji produktowych przez dostawców technologii nieszkodliwych dla środowiska, czyli konkurentów i klientów. Praca omawia te zjawiska na bazie rozmaitych podejść teoretycznych (Ansoff i Stewart, 1967; Von Hippel, 1987, 2005, 2007; Prahalad and Ramaswamy, 2004). Wyniki badań pokazują, że polskie firmy - dostawcy technologii nieszkodliwych dla środowiska chętnie szukają inspiracji zarówno po stronie popytu jak i podaży rynkowych graczy. W przypadku strony podaży, w większości sytuacji inspiracja nie miała prowadzić do kopiowania już istniejących idei, które odniosły sukces. Konkurenci są postrzegani raczej jako źródło inspiracji do dalszego rozwoju rozwiązań technologicznych. Chociaż firmy koncentrują się na tworzeniu relacji z klientami i śledzeniu ich zachowań, relacje te nie zostały jeszcze w pełni stworzone przez polskie firmy objęte naszym badaniem, a klienci nie są wciąż traktowani jako współtwórcy udoskonaleń produktów czy nowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The article presents two important forces influencing the development of product innovations by suppliers of environmentally sound technologies, namely competitors and consumers. It discusses these phenomena on the basis of different theoretical approaches (Ansoff and Stewart, 1967; Von Hippel, 1987, 2005, 2007; Prahalad and Ramaswamy, 2004). The results of the study show that Polish companies-suppliers of environmentally sound technologies are willing to gain inspiration from both demand and supply side market players. In case of supply side of the market, in most cases inspiration was not aimed at copying existing successful ideas. The competitors are perceived rather as a source of inspiration for further development of technological solutions. Although companies concentrate on having a relationship with customers and track their behavior, these relations have not been established by the Polish companies researched here in order to treat users as co-creators of product improvements or novelties. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff, I.H. & Stewart, J.M. (1967). Strategies for a Technology-based Business. Harvard Business Review, 45(6), 71-83.
 2. Anthony, S.D., Eyring, M. & Gibson, L. (2010). Mapping Your Innovation Strategy. In: Harvard Business Review on Business Model Innovation (pp. 121-145). Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 3. Azzone, G. & Noci, G. (1996). Measuring the environmental performance of new products: an integrated approach. International Journal of Production Research, 34(11), 3055-3078.
 4. Bansal, P. & Roth, K. (2000). Why Companies Go Green: A Model of Ecological Responsiveness. Academy of Management Journal, 43(4), 717-736.
 5. Białoń, L. (Ed.). (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet.
 6. Bower, J.L. & Christensen, C.M. (2010). Disruptive Technologies: Catching the Wave. In: Harvard Business Review on Business Model Innovation (pp. 19-45). Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 7. Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P. & Könnölä, T. (2009). Eco- innovation. When sustainability and competitiveness shake hands. New York: Palgrave Macmillan.
 8. Cleff, T. & Rennings, K. (1999). Determinants of environmental product and process innovation. European Environment, 9, 191-201.
 9. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 10. Ebinger, C. & Avasarala, G. (2009). Transferring Environmentally Sound Technologies In An Intellectual Property-friendly Framework. Washington: Brookings.
 11. Enos, J.L. (2013). Petroleum Progress and Profits: A History of Process Innovation. Whitefish: Literary Licensing.
 12. Federal Trade Commission (2003). To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy. Retrieved from http://www. ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf.
 13. Foray, D. (2006). The Economics of Knowledge. Cambridge, London: The MIT Press.
 14. Franke, N. & Shah, S. (2003). How communities support innovative activities an exploration of assistance and sharing among end-users. Research Policy, 32(1), 157- 178.
 15. Freeman, C. (1968). Chemical process plant: innovation and the world market. National Institute Economic Review, 45, 29-57.
 16. Hienerth, C., Von Hippel, E. & Baldwin, C.Y. (2006). How user innovations become commercial products: A theoretical investigation and case study. Research Policy, 35, 1291-1313.
 17. Homburg, Ch., Grozdanovic, M. & Klarmann, M. (2007). Responsiveness to Customers and Competitors: The Role of Affective and Cognitive Organizational Systems. Journal of Marketing, 71(3), 18-38.
 18. International Environmental Technology Centre (2003). Environmentally Sound Technologies for Sustainable Development. United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics.
 19. Jaffe, A.B., Newell, R.G. & Stavins, R.N. (2004). Technology Policy for Energy and the Environment. In: A.B. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (Eds.), Innovation Policy and the Economy 4 (pp. 35-68). Cambridge, London: The MIT Press.
 20. Janasz, W. & Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 21. Janasz, W. & Leśkiewicz, I. (1995). Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 22. Johnson, M.W., Christensen, C.M. & Kagermann, H. (2010). Reinventing Your Business Model. In: Harvard Business Review on Business Model Innovation (pp. 47-70). Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 23. Juma, C. (1994). Promoting International Transfer of Environmentally Sound Technologies: The Case for National Incentive Schemes. In: H. O. Bergesen, G. Parmann (Eds.), Green Globe Yearbook of International Co-operation on Environment and Development (pp. 137-148). Oxford: Oxford University Press.
 24. Luken, R. & Van Rompaey, F. (2008). Drivers for and barriers to environmentally sound technology adoption by manufacturing plants in nine developing countries. Journal of Cleaner Production, 16(1), 67-77.
 25. Luthje, C., Herstatt, C. & Von Hippel, E. (2005). User-innovators and "local" information: The case of mountain biking. Research Policy, 34, 951-965.
 26. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet.
 27. Perez Pugatch, M. (2011). The Role of Intellectual Property Rights in the Transfer of Environmentally Sound Technologies. Geneva: Global Challenges Report, WIPO.
 28. Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych warunków. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 29. Prahalad, C.K. & Krishnan, M.S. (2010). Nowa Era Innowacji. Warszawa: PWN.
 30. Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2004). The future of competition. Co-creating unique value with customers. Boston: Harvard Business School Press.
 31. Rigby, D. & Bilodeau, B. (2013). Management Tools & Trends 2013. Bain & Company. Retrieved from http://bain.com/Images/BAIN_BRIEF_ Management_Tools_%26_Trends_2013.pdf.
 32. Riggs, W. & Von Hippel, E. (1994). Incentives to innovate and the sources of innovation: the case of scientific instruments. Research Policy, 23(4), 459-469.
 33. Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles. New York, London: McGraw Hill.
 34. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 35. Skea, J. (1995). Environmental technology. In: H. Folmer, H. L. Gabel, H. Opschoor (Eds.), Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students and Decision- Makers (pp. 389-412). Aldershot, Brookfield: Edward Elgar.
 36. Sosnowska, A. (2000). Zarządzanie nowym produktem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 37. Taylor, M.R., Rubin, E.S. & Hounshell, D.A. (2005). Control of SO2 emissions from power plants: A case of induced technological innovation in the U.S. Technological Forecasting & Social Change, 72, 697-718.
 38. Tebar Less, C., McMillan, S. (2005). Achieving the Successful Transfer of Environmentally Sound Technologies: Trade-Related Aspects. OECD Trade and Environment Working Paper No. 2005-02. Paris: OECD.
 39. United Nations (1997). Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods. New York: United Nations.
 40. Urban, G. I. & Von Hippel, E. (1988). Lead User Analyses for the Development of New Industrial Products. Management Science, 34(5), 569-582.
 41. Visser, R., Jongen, M. & Zwetsloot, G. (2008). Business-driven innovations towards more sustainable chemical product. Journal of Cleaner Production, 16(1), 85-94.
 42. Von Hippel, E. (1987). Cooperation Between Rivals: Informal Know-How Trading. Research Policy, 16, 291-302.
 43. Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York, Oxford: Oxford University Press.
 44. Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge: The MIT Press.
 45. Von Hippel, E. (2007). Horizontal innovation networks - by and for users. Industrial and Corporate Change, 16(2), 293-315.
 46. Weber, M. & Hemmelskamp, J. (2005). Towards environmental innovation systems. Berlin - Heidelberg: Springer.
 47. White, Ch.J., Varadarajan, P.R. & Dacin, P.A. (2003). Market Situation Interpretation and Response: The Role of Cognitive Style, Organizational Culture, and Information Use. Journal of Marketing, 67, 63-79.
 48. Zook, Ch. (2010). Finding Your Right Amount of Knowledge. In: Harvard Business Review on Business Model Innovation (pp. 147-171). Boston: Harvard Business School Press.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu