BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tadeusz Teofil (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
Title
Przyszłość globalnej gospodarki - dylematy i prognoza
The Future of Global Economy - Dilemmas and Forecasts
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2010, nr 1 (28), s. 13-30, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Cykl koniunkturalny, Prognozy gospodarcze, Kryzys finansowy
Business cycles, Economic forecast, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych przyczyn, które spowodowały wybuch kryzysu finansowego w 2008 roku oraz zwrócenie uwagi na podobne cechy z kryzysem lat dwudziestych XX wieku. W artykule zostały przedstawione dylematy i prognozy związane z przyszłym rozwojem globalnej gospodarki. Autor zwrócił uwagę na zmiany cywilizacyjne o charakterze rewolucyjnym w globalnej gospodarce. W tym kontekście przedstawione zostały cykle koniunkturalne w ujęciu N.D. Kondratieffa. To, co z pewnością określi przyszły rozwój globalnej gospodarki, to są nowoczesne technologie i cała skomplikowana infosfera. Autor analizując nowe kierunki przemian cywilizacyjnych, koncentruje się na specyficznych warunkach, które w 2008 roku doprowadziły do globalnego kryzysu finansowego. Obecny kryzys finansowy jest kryzysem spekulacyjnym i typowym dla rynku finansowego. Autor równocześnie wyeksponował fatalną sytuację w kredytach hipotecznych na rynku amerykańskim i wyjaśnił, w jaki sposób wyzwoliły one pierwszy etap kryzysu finansowego. Autor wykorzystał elementy metody analizy i syntezy, co pozwoliło sformułować końcowy wniosek, że obecny kryzys finansowy przekształci się w kryzys gospodarczy i recesję. (abstrakt oryginalny)

The author presents dilemmas and forecasts of the global economy future development and emphasizes civilization-related changes of a revolutionary character in the global economy. In this context economic cycles were presented from the point of view of N.D. Kondratieff's theory. Modern technologies and the whole infosphere are what will certainly determine the future development of the global economy. Analyzing new tendencies within civilization-related changes, the author concentrates on the specific conditions which led to the global economic crisis in 2008. The present economic crisis is a speculative one and it is typical of a financial market. The author also highlights the disastrous situation on the American mortgage market and explains how it triggered the first stage of the credit crunch. The author used elements of the method of analysis and synthesis which enabled him making a conclusion that the present crisis would transform into an economic crisis and a recession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drexler K.E., Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation, New York: John Wiley & Sons, 1992.
  2. Estey J.A., Cykle koniunkturalne, PWG Warszawa 1959.
  3. Koelz W., Die Weltwirtschaftkrise 2010-2014. Börsenzyklen verraten die Zukunft, Norderstedt 2007.
  4. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
  5. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
  6. Kindleberger Ch., Szaleństwa, panika, krach, WIG-Press, Warszawa 1999.
  7. Nefiodow L., Der Sechste Kondratieff. Wege zur Produktivität und Vollbeschäftigung im Zeitalter der Information, Rhein-Sieg Verlag, Sankt Augustin 2001.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu