BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałuża Dorota
Title
Odległość jako determinanta migracji - przykład województw mazowieckiego i śląskiego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Uwarunkowania demograficzne rozwoju rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego, 2007, s. 131-142, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Migracja, Migracja ludności, Procesy demograficzne
Migration, Population migration, Demographic process
Abstract
Ruchy migracyjne są najczęściej rezultatem indywidualnych decyzji podjętych przez migrantów, w wyniku których dochodzi do długookresowej zmiany miejsca zamieszkania. Na te decyzje ma wpływ wiele czynników natury ekonomicznej, społecznej i demograficznej w skali mikro i makro. Niezależnie od czynników i motywów skłaniających do migracji, każda zmiana miejsca zamieszkania łączy się z pokonaniem pewnej odległości. Większość osób migrujących w naszym kraju przy przeprowadzce pokonuje niewielki dystans. Najczęściej są to migracje w ramach tego samego województwa. Według E.G. Ravensteina, wielkość strumieni migracji zmniejsza się w miarę wzrostu odległości od miejsca migracji. Osoby, które przenoszą się na długie dystanse, zazwyczaj na nowe miejsce zamieszkania wybierają jedno z wielkich centrów handlu i przemysłu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Lee E.S. : Teoria migracji. "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", 1972, nr 3-4.
 2. Jagielski A. : Niektóre przestrzenne aspekty dojazdów do pracy. "Przegląd Geograficzny", 1969, z. 4.
 3. Domański R. : Syntetyczna charakterystyka obszaru na przykładzie okręgu przemysłowego Konin - Łęczyca - Inowrocław. Warszawa 1970.
 4. Gawryszewski A. : Związki przestrzenne między migracjami z dojazdami do pracy. Wrocław 1974.
 5. Kowerski M. : Przyczyny odpływu ludności ze wsi zamojskiej. "Studia Demograficzne", 1988, nr 91.
 6. Kupiszewski M., Rees P. : International migration and regional population denamics in Europe : a synthesis. "Population Studies", 1999, No 32.
 7. Krupowicz J. : Odległość jako determinanta migracji wewnętrznych na Dolnym Śląsku. "Wiadomości Statystyczne", 2002, nr 5.
 8. Sojka E. : Rozkład odległości migracji ludności woj. śląskiego. "Wiadomości Statystyczne", 2003, nr 5.
 9. Mazurkiewicz L. : Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddziaływania. Warszawa 1986.
 10. Stouffer S.A. : Sposobności pośrednie - teoria dotycząca ruchliwości i odległości. "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", 1972, nr 3/4.
 11. Gawryszewski A. : Związki przestrzenne między migracjami a dojazdami do pracy. Wrocław 1974.
 12. Grzebyk M., Kaliszczak L., Kryński Z., Szara K. : Ocena rozwoju spoleczno-gospodarczego niektórych województw. "Wiadomości Statystyczne", 2003, nr 2.
 13. Czyżewski A., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M. : Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce. Studia i Prace. PAN i GUS, z. 277, Warszawa 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu