BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasierbiak Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 2000-2009
Situation on the Labour Market in the European Union in the Years 2000-2009
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 51-62, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek pracy, Stopa bezrobocia, Analiza porównawcza
Labour market, Unemployment rate, Comparative analysis
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia
United States of America (USA), Japan
Abstract
Celem opracowania jest analiza sytuacji na rynku pracy Unii Europejskiej w latach 2000-2009, dokonanie jego diagnozy oraz wskazanie głównych zmian. Dla realizacji założonego celu wykorzystana została metoda analityczno-opisowa. Zakres przedmiotowy obejmuje rynek pracy Unii Europejskiej (27) oraz jej krajów członkowskich. (fragment tekstu)

An analysis of the labour market development of the European Union within the years 2000-2009 allows to indicate periods in which changes took places alternately: negative period (2000-2003), positive one (2004-2007/2008) and very negative one (2008-2009). The analysis also gives a background to indicate basic features of the EU's labour market in the first decade of the 21st century: high level of unemployment; differentiated functioning of labour markets in individual member states; high and permanent differentiation within EU's regions; lower position of women and rapid growth of youth unemployment. These characteristics, at the same time, should determine directions into which employment policies should head both at the level of the European Union and member states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database. [une_nb_m]; [une_rt_a]. Data dostępu: 2011-03-28.
 2. Employment in Europe 2001. Recent Trends and Prospects, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 3. Employment in Europe 2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 4. Employment in Europe 2009, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 5. Employment in Europe 2010, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 6. Enlargement, Two Years After: An Economic Evaluation, European Economy, Occasional Papers, No. 24/2006.
 7. Historical Statistics 1960-1995, 1997 Edition, OECD Paris, 1997.
 8. Kwiatkowski E., Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", Nr 4/2004.
 9. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista", 2004, nr 1.
 10. Massarelli N., Giovannola D., Wozowczyk M., EU-27 Employment and Unemployment Levels Stable, "Statistic in Focus", 2011, No. 8.
 11. Regions in the European Union. Nomenclature ofTerritorial Units for Statistics, NUTS 2006/EU-27, Eurostat Methodologies and Working Papers, 2007 Edition, European Communities, Brussels 2007.
 12. Romans F., Hardarson O. S., Labour Market Latest Trends. 1st Quarter 2006 data, "Statistic in Focus", 2006, No. 17.
 13. Statistical Annex of the European Economy. Autumn 2006.
 14. The EUEconomy 2004 Review, "European Economy", 2004, No 6. Office for Official Publications of the EC, Luxembourg 2004.
 15. World Economic Outlook Update, IMF, Washington, 25 January 2011.
 16. Wspólny raport o zatrudnieniu za lata 2005/2006. Zwiększenie liczby miejsc pracy i poprawa ich jakości: realizacja priorytetów europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia, Komisja Europejska/ Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2006.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu