BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołno Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Nowa rola Banku Gospodarstwa Krajowego w perspektywie konsolidacji finansów publicznych
New Role of Bank Gospodarstwa Krajowego in View of Consolidating Public Finances
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 109-117, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Konsolidacja, Banki
Public finance, Consolidation, Banks
Note
summ.
Company
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Abstract
Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego, jako instytucji finansowej o szczególnym znaczeniu dla państwa, opiera się w kluczowym zakresie na przesłankach formalnoprawnych regulowanych ustawowo. W 2010 i 2011 roku nastąpiły istotne zmiany przepisów wpływające na funkcjonowanie Banku. Zasadnicza korekta w zakresie obszaru podstawowej działalności Banku związana była z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych. Kolejne zmiany wprowadzone zostały na mocy ustawy zmieniającej ustawę o Banku Gospodarstwa Krajowego. Na funkcjonowanie oraz rozwój BGK mają również wpływ wewnętrzne regulacje wynikające z nowej koncepcji Strategii Rozwoju Banku. Celem niniejszej pracy jest pokazanie wpływu wyżej wymienionych zewnętrznych i wewnętrznych uregulowań na aktualny kształt i dalszy rozwój BGK. Jednocześnie opracowanie stanowi wkład w dyskusję o nowej roli BGK, zwłaszcza w świetle planowanej konsolidacji finansów publicznych. (fragment tekstu)

The article portrays the impact of the new Public Finance Law, as well as the amendments to the act on Bank Gospodarstwa Krajowego, concerning functioning and development of the Bank. The author pays attention to the positive impact of the above mentioned regulations on the Bank, that increase its importance, particularly in view of consolidating public finances. Further intensification of actions taken by the Bank within the scope of supporting governmental programs and self-government units, especially with the use of the European Union's financial means, has also been indicated. Moreover, aspirations of the Bank to be an institution engaging in financial support of pro-development and export programs, as well as the programs of strategic importance, have been emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://www.bgk.com.pl/aktualnosci/9-03-2011-obligacje-bgk-debiutuja-na-rynku-catalyst.
 2. Kowalska H., Bank z tradycją, "Pewny Partner" 2002, nr 3 (13).
 3. Kurowska A., Jest nowe źródło pieniędzy na drogi: obligacje przychodowe BGK, "Dziennik Gazeta Prawna", Nr 29, z dnia 11.02.2011.
 4. Landau Z., Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarys dziejów, Warszawa 1993.
 5. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9.09.2010 r. w sprawie zmian przepisów regulujących działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (C0N/.2010/70), http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/pl_con_2010_70_f_sign.pdf.
 6. Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2007 - 2011.
 7. Ustawa z dnia 14 marca 2003 o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594 ze zmianami).
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1420).
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zmianami).
 10. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).
 11. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, Druk Nr 3479 z 20.07.2010 r., http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sejm/067/3479.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu