BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bentkowska-Senator Krystyna (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Kordel Zdzisław (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Wilk Tadeusz (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce)
Title
Problematyka opłat drogowych
The Issue of Road Charges
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 9, s. 6-16, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Opłaty za użytkowanie dróg, Podatki i opłaty, Emisja zanieczyszczeń
Road pricing, Taxes and fees, Pollution emission
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dotyczącym problematyki opłat drogowych, zaprezentowano system elektroniczny obowiązujący w Polsce tj. ViaTOLL, jego funkcjonowanie tj. wysokości stawek, uzależnionych od warunków ekologicznych pojazdów tj. klas EURO. Podano zmiany taboru ciężarowego w czasie, w powiązaniu z ich strukturą według klas emisji. Przeprowadzono wybiórcze porównanie wysokości stawek opłat elektronicznych obowiązujących w Polsce i kilku krajach Wspólnoty. Artykuł został zakończony analizą działań Komisji Europejskiej w celu wprowadzenia jednolitego systemu opłat drogowych w całej UE, tzw. EETS (European Electronic Toll Service). (abstrakt oryginalny)

The Part II of the article on the issue of road charges presents an electronic system used in Poland, i.e. ViaTOLL, its operation, i.e. the charges rates, dependent on the vehicles' environmental conditions such as EURO classes. Shown are also the changes in the fleet of trucks over a time, in conjunction with their structure of the emission classes. A selective comparison has been conducted of electronic toll rates in force in Poland and a few countries of the Common Europe. The article is summed up by the analysis of the European Commission actions to introduce a uniform system of road charges across the EU, the so-called EETS (European Electronic Toll Service). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chełchawski, W. (2013). Euromyto dla każdego, http://biznes.newsweek.pl (13.06.2013).
 2. Cywiński, M. (2013). Kapsch Telematic Services - KTS: Roaming przeszkodą w upowszechnieniu jednolitego e-myta. http://logistyka.wnp.pl/roaming-przeszkoda-w-upowszechnieniu-jednolitego-e-myta.196878_l_0_0.html (30.06.2014).
 3. Dobraś-Michalowska, J. (2013). W: W. Chełchowski, Euromyto dla każdego, http://biznes.newsweek.pl (13.06.2013).
 4. Fabisiak, R. (2013). E-myto zaczyna trzeci rok. Puls Biznesu, (131), 14.
 5. Faryś, J. (2011). Przez e-myto wzrosła sprzedaż ciężarówek? Wypowiedź prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. http://www.motofakty.pl/artykul/przez-e-myto-wzrosla-sprzedaz-ciezarowek.html (30.06.2014).
 6. Instytut INTL (2013). Co dalej z systemem European Electronic Service? http://www.instytutintl. pl/pł/aktualnosci/item/279-co-dalej-z-systemem-eets (30.06.2014).
 7. Kapczyńska, K. (2013). Myto będzie tylko jedno. Puls Biznesu, (156), 8.
 8. Krzak, J. (2012). Systemy opłat elektronicznych w drogowym transporcie towarowym Unii Europejskiej. Studia Biuro Analiz Sejmowych (BAS), (4), 129-130.
 9. Madeja, K. (2013). System ViaToll skończył 2 lata. Przewoźnik, (4), 28-29.
 10. Majszczyk, K. (2012). A2 zapełnia się po obniżce stawek. Dziennik - Gazeta Prawna, (223).
 11. Polska Cafe (2013). Via Toll - System, który zastąpił winiety.
 12. Polskie drogi (2013). Ile zarobił ViaToll. Polskie drogi, (6).
 13. Praca zbiorowa (2012). Analiza dotycząca trendów w zakresie wymiany taboru samochodowego objętego tzw. opłatą elektroniczną na spełniający surowsze normy emisji spalin EURO, przez podmioty świadczące usługi przewozowe na sieci dróg krajowych na terenie Polski. Temat nr 7104/ZBE, ITS. Warszawa.
 14. ViaBox (2012). Rozszerzenie systemu ViaToll już za trzy miesiące. Via Box. http://viabox.pl/rozszerzenie-systemu-viaTOLL-juz-za-trzy- miesiace (30.06.2014).
 15. Waszkiewicz, J. (2013). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wypowiedź w sprawie wprowadzenia jednolitego elektronicznego poboru opłat, http://www.motofakty.pl (16.07.2013)
 16. Żołciak, T. (2011). Wysoka cena za tańsze autostrady. Dziennik - Gazeta Prawna, (207).
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu