BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowska Alicja (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce - zasady i zagrożenia
Functioning of Demographic Reserve Fund in Poland : Principles and Dangers
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 46-58, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD)
Social insurance, Pension schemes, Demographic Reserve Fund (DRF)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki ubezpieczeń społecznych, a w szczególności Funduszu Rezerwy Demograficznej, zlokalizowanego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz ten utworzono w celu gromadzenia i pomnażania środków przeznaczonych w przyszłości na uzupełnienie niedoborów funduszu emerytalnego wynikających z przyczyn demograficznych. W artykule opisano istotne kwestie obejmujące funkcjonowanie i rolę Funduszu Rezerwy Demograficznej. Opracowanie ma na celu przedstawienie nieprawidłowości funkcjonowania funduszu i wskazanie niebezpieczeństw przedwczesnego wykorzystania jego środków. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns issues of social security, in particular those connected with the first pillar pension scheme in the National Insurance Agency (ZUS), the Demographic Reserve Fund. The Fund was created in order to collect and multiply resources assigned for reducing the shortfall of assets in the pension system, resulting from demographic reasons. Crucial matters connected with the role and operation of the Demographic Reserve Fund are presented in the paper. The aim of the study is to show the irregularities in the Fund's functioning as well as the dangers of premature exploitation of its resources. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilanse Funduszu Rezerwy Demograficznej z dnia 31 grudnia w latach 2002-2011, ZUS Sprawozdania finansowe FRD, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.zus.pl/bip.sprawozdania FRD, data wejścia: 22.11.2012].
 2. Fundusz Rezerwy Demograficznej gwarancją wypłat naszych emerytur? 15.09.2010, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.pokczne.ubezpieczęnie.com.pllfunduszjezęrwy_demogra ficznej, data wejścia: 15.10.2012].
 3. Fundusz Rezerwy Demograficznej 2012, ZUS, Warszawa, styczeń 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.zus.pllwailseminańaprognozyl3_FRD.pps, data wejścia: 15.11.2012].
 4. Grodzicki, M. Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, Analiza FOR, nr 12/2012, 17 lipca 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.for.org.pl, data wejścia: 07.11.2012].
 5. Jędrasik-Jankowska I. 2003 Ubezpieczenia społeczne, Część ogólna t. 1., Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 6. Moja emerytura, serwis dziennik "Rzeczpospolita", dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://rp.pl, data wejścia: 3.07.2012].
 7. Obiedziński P. 2008 Rola i  zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w systemie ubezpieczeń społecznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Obiedziński P. 2011 Co dalej z Funduszem Rezerwy Demograficznej - wnioski z analiz i prognoz, "Polityka Społeczna", Numer specjalny, Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, część I, Warszawa.
 9. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku 2010, ZUS, Departament Statystyki, marzec 2010 rok - przygotowana na bazie Prognozy demograficznej na lata 2008 - 2035, sporządzonej przez GUS w 2008 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.zus.pl/bip/prognozy_fus/prognoza_do_2060_MGIPS.pdf, data wejścia: 09.11.2012].
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 29 maja 2009 roku w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, Dz. U. z 2009 roku, Nr 92, poz. 757.
 11. Samoń D. 2012 Forum Obywatelskiego Rozwoju ostrzega: Rząd (znowu) zabiera nasze zaskórniaki, komunikat nr 21 z 23 sierpnia 2012.
 12. Ustawa z 13 października 1998 roku o  systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998 roku, Nr 137, poz. 887.
 13. Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2009 roku, Nr 205, poz. 1585, brzmienie od 21 lipca 2012 roku.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu