BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaj Łukasz (University of Wrocław, Poland), Białas - Zielińska Klaudyna (University of Wrocław, Poland, PhD candidate)
Title
The Institutional Catholic Church In Poland On European Integration
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2013, vol. 3, nr 1, s. 1-13
Keyword
Kościół katolicki, Polityka, Religia
Roman Catholic Church, Politics, Religion
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Representatives of the institutional Catholic Church in Poland have carefully observed the process of European integration since its beginnings in the mid-twentieth century. The bishops seemed to think that the very idea of integration remains in agreement with the basic tenets of Catholic social teaching, such as the principles of solidarity, subsidiarity and thecommon good. Nevertheless, the particular form of integration implemented in contemporaryEurope often raises their serious concerns. For obvious reasons, any detailed examination of these issues was impossible under the Communist regime; only its fall created an opportunity for any systematic evaluation of the matter. The paper presents the positions taken by institutional Catholic Church in Poland - mainly by the Polish Episcopal Conference (PEC) - on the question of European integration and Poland's accession to the European Union from 1989 until today. The authors contend that the hierarchs' official view of these processes was - generally speaking - favorable, though permeated with many reservations concerning the EU's approach to some issues of religious and moral importance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 334 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski (2006), nr 6, "Wiadomości KAI", s. 5.
 2. Bielecki Jędrzej, Komisja Europejska liczy na pomoc biskupów, "Rzeczpospolita" (Warsaw, 5 February 2002), s. 3.
 3. Bielecki Marek, Stosunek Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej in Waldemar Bednaruk et al.(eds), Unia Europejska 2009/2010. Aksjologia, prawo, gospodarka i ochrona środowiska (Wydawnictwo KUL 2010), s. 59-60.
 4. Biskupi dostrzegli pozytywne rozstrzygnięcia, zawarte w Traktacie Konstytucyjnym, dostrzegają jednak dwa zasadnicze braki, Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej (2007), nr 13, "Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 61-62.
 5. Biskupi Polscy wobec integracji europejskiej (2002), nr 7, "Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 33-36.
 6. Boniecki Adam, Lada moment w Unii (2004), nr 17, "Tygodnik Powszechny", s. 2.
 7. Brunetko Krzysztof and Poniewierski Janusz, Twarze Kościoła. Rozmowa z biskupem Tadeuszem Pieronkiem (1998), nr 23, "Tygodnik Powszechny", s. 5.
 8. Chrześcijańska odpowiedzialność za ojczyznę, Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej (2004), nr 5, "L'Osservatore Romano", s. 55-57.
 9. Czaczkowska Ewa, Bez obaw do Unii, "Rzeczpospolita (Warsaw, 8 November 1997), s. 3.
 10. Czaczkowska Ewa , Biskupi jednogłośnie za Unią, "Rzeczpospolita" (Warsaw, 29 November 1997), s. 3.
 11. Czaczkowska Ewa, Drogowskazem nauczanie papieża, "Rzeczpospolita" (Warsaw, 5 May 2003), s. 5.
 12. Droga w trzecie tysiąclecie. Wspólne słowo polskich i niemieckich Biskupów z okazji 30.rocznicy wymiany listów (1965-1995)' (1995), nr 52-53, "Tygodnik Powszechny", s. 9.
 13. Drzonek Maciej, Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003 (Księgarnia Akademicka 2006), s 44.
 14. Drzonek Maciej, Entuzjazm czy sceptycyzm? Kościół katolicki i integracja europejska in Grott Bogumił (ed) Religia i polityka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000), s. 330-331.
 15. Głos biskupów przed wstąpieniem Polski w struktury UE (2004), nr 17, "Niedziela", s. 10.
 16. Gołąb Tomasz, Odkryć duchowe korzenie Europy. Rozmowa z ojcem Adamem Schulzem, rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, (2000), nr 20, "Gość Niedzielny", s. 5.
 17. http://comece.org/site/en/activities/plenaryassemblies/2012/article/ 4669.html (accessed on 31 July 2013).
 18. http://comece.org/site/en/whoweare/memberbishops (accessed on 31 July 2013).
 19. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1982:EN:NOT (accessd on 25 July 2012).
 20. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0018+0+DOC+XML+V0//EN (accessed on 30 July 2012).
 21. http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-thetreaties/676-protocol-on-the-application-of-the-charter-of-fundamental-rights-of-.html (accessed on 10 July 2012).
 22. II Polski Synod Plenarny(1991-1999) (Pallottinum 2001), s. 95-96.
 23. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, (2003), nr 7-8, "L'Osservatore Romano", s. 44-47.
 24. Kindziuk Milena, Z wartościami do Europy (1997), nr 46, "Gość Niedzielny", s. 5.
 25. Komunikat z 323. Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (2004) 1 Akta Konferencji Episkopatu Polski, s. 58-59.
 26. Krzyszkowska Renata, Życie zduszone w zarodku (2006), nr 29, "Przewodnik Katolicki", s. 42-43.
 27. Ks. prof. Mazurkiewicz: zły wzór na przyszłość (2006), nr 31, "Wiadomości KAI", s. 10-11.
 28. Lempa Adam , Dusza jednoczącej się Europy wyzwaniem dla Kościoła in Urbański Stanisław (ed), Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w latach 1999-2002 (Pax 2003), s. 111-115.
 29. List Biskupów Polskich do Premiera Irlandii (2004) 1 Akta Konferencji Episkopatu Polski, s. 55.
 30. List Biskupów Polskich na Niedzielę Świętej Rodziny (1990) nr 12, "L'Osservatore Romano", s. 23.
 31. List Episkopatu Polski o roli Katolików w procesie przekształceń polskiego rolnictwa i przeobrażeń społecznych wsi i małych miast (1995) nr 2, "Społeczeństwo", s. 363-368.
 32. List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Premiera Silvio Berlusconiego o projekcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej' (2004) 1 Akta Konferencji Episkopatu Polski, s. 19.
 33. Lizut Mikołaj and Alterman Małgorzata, Biskupi w Europie, "Gazeta Wyborcza" (Warsaw, 5 November 1997), s. 7.
 34. Mazowiecki Tadeusz, Europa, jakiej chcemy (2002), nr 8-9, "Więź", s. 47-48.
 35. Mądel Krzysztof, Nowa Konstytucja Europejska w świetle katolickiej nauki społecznej (2003), nr 9, "Biuletyn OCIPE", s. 7.
 36. Michalik Józef , Minął tydzień (2002), nr 14, "Niedziela", s. 7.
 37. Okoński Michał, Unijne pastwiska. Rozmowa z ks. Bogusławem Trzeciakiem ekspertem ds. integracji (2003), nr 23, "Tygodnik Powszechny", s. 2.
 38. Oświadczenie biskupów zgromadzonych na 336. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej finansowania badań nad embrionami ludzkimi oraz zarodkowymi komórkami macierzystymi (2006), nr 12, "Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 82-83.
 39. Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej homofobii (2006), nr 1, "Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 97-98.
 40. Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie przyjętego Traktatu Konstytucyjnego (2004) 1 Akta Konferencji Episkopatu Polski, s. 57.
 41. Pieronek Tadeusz, Integracja europejska jako wyzwanie dla chrześcijaństwa in Rafał Budnik and Michał Góra (eds), Modernizacja i wiara. Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej (Wokół Nas 2002), s. 11.
 42. Po zakończonych ćwiczeniach duchowych biskupi przedyskutowali kilka tematów, Komunikat z 342. Zebrania Plenarnego (2007), nr 13 "Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 69.
 43. Podraza Andrzej , Kościół wobec procesów integracji Polski z Unią Europejską' in Piotr Dobrowolski and Mieczysław Stolarczyk (eds), Proces integracji Polski z Unią Europejską Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001, s. 539.
 44. Pszczółkowska Dominika, Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciwko homofobii, Gazeta Wyborcza (Warsaw, 19 January 2006), s. 7.
 45. Rabiej Stanisław, Biskupi wobec integracji europejskiej in Ewa Kozerska and Tomasz Scheffler (eds), Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007), s. 67.
 46. Ryczan Kazimierz, Kościół polski wobec Unii Europejskiej in Kupny Józef and Stępnia Marek (eds), Kościół w Europie wobec wyzwań integracji. Refleksje nad adhortacją apostolską Ecclesia in Europa Jana Pawła II (Księgarnia Świętego Jacka 2005), s. 17-19.
 47. Słowo biskupów diecezjalnych do wiernych w Polsce (1991) nr 1-2, "L'Osservatore Romano", s. 57.
 48. Słowo biskupów polskich z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (2004) 1 Akta Konferencji Episkopatu Polski, s. 39-43.
 49. Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupów Diecezjalnych (2003), nr 36, "Gość Niedzielny", s. 7.
 50. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny (2009), nr 15, "Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 62-63.
 51. Strzeszewski Czesław, Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL 1994, s. 544, 556.
 52. Tischner Józef, Droga do europejskiej nowożytności (2003), nr 6, "Tygodnik Powszechny", s. 10.
 53. Tkocz Stanisław, Biskupi w Brukseli (1997), nr 47, "Gość Niedzielny", s. 5.
 54. Tomasik Krzysztof, Biskupi polscy w Brukseli, (2002), nr 7, "Wiadomości KAI", s. 20-21.
 55. Trzeciak O., SI: dokument biskupów o UE jest ważny, bo odrzuca skrajne opinie (2002), nr 13-14, "Wiadomości KAI", s. 8.
 56. W atmosferze oczekiwania na beatyfikację Jana Pawła II, Komunikat z ważnych dla Kościoła w Polsce, 354. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (2011), nr 1, 1 Akta Konferencji Episkopatu Polski", s. 63-64.
 57. Wiścicki Tomasz, Biskupi w Unii Europejskiej (1997), nr 12, "Więź", s. 9-10.
 58. Woźniakowski Jacek, Euro rozsądek Episkopatu (2002), nr 13, "Tygodnik Powszechny", s. 9.
 59. Wysocka Alicja, Bilans zysków i strat (1998), nr 17, "Gość Niedzielny", s. 10.
 60. Zając Marek, Głosowanie na ambonie (2009), nr 23, "Tygodnik Powszechny", s. 11.
 61. Zając Marek, Kościół bez znieczulenia. Rozmowa z biskupem Tadeuszem Pieronkiem (Znak 2004), s. 211-212.
 62. Zając Marek, Quo vadis? Do Europy! (2003), nr 12, "Tygodnik Powszechny" ,s. 18.
 63. Zając Marek, W jedności podzieleni (2003), nr 25, "Tygodnik Powszechny", s. 10.
 64. Zakrzewski Rafał, Siła wątpienia, "Gazeta Wyborcza" (Warsaw, 22 March 2002), s. 4.
 65. Zuba Krzysztof, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm(Wydawnictwo UO 2006), s. 253.
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu