BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pancewicz Magdalena (HRK SA), Kotzian Joanna (HRK SA)
Title
Managing Disability in Poland and European Union Countries : How Big and Small Companies Manage Disability and What They Receive in Return?
Zarządzanie niepełnosprawnością w Polsce i państwach Unii Europejskiej : jak duże i małe przedsiębiorstwa zarządzają niepełnosprawnością i jakie korzyści odnoszą?
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 6, s. 151-163, wykr., bibliogr. 5 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy
Management, Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych nadal jest rzadkością i wyróżnia firmę na rynku pracy. Efektywne zarządzanie niepełnosprawnością wymaga przemyślanej strategii obejmującej nie tylko rekrutację pracowników, ale wszystkie procesy HRM. W artykule zaprezentowane zostały przykłady dużych i małych przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy, zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością oraz omówiono stosowane przez te przedsiębiorstwa sposoby zarządzania niepełnosprawnością oraz stosowane przez te przedsiębiorstwa interesujące sposoby zarządzania niepełnosprawnością we wszystkich procesach HRM. (abstrakt oryginalny)

People with disabilities remain on the margins of the job market. This is because companies are reluctant to hire and manage employees with impairments. In contrast to organizations that are overwhelmed with obstacles to employ people with disability, we shall present the best practices of companies who successfully hire and manage impaired employees. This article presents reasons for implementing disability policy together with gains made by the companies that do so. We present different approaches to managing disability-diversity policies in big companies (Sodexo, Carrefour, Hutchinson, and IKEA) as well as uncodified solutions in small enterprises (Altix, NZOZ Rudek, and the Office of the Polish Ombudsman). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barnes C. and Mercer G. (2008), Niepełnosprawność [Disability], Warsawa, Wydawnictwo Sic!
  2. Code of Practice on Managing Disability in the Workplace: Tripartite Meeting of Experts on the Management of Disability at the Workplace, Geneva, October 2001 (2001), Geneva, ILO.
  3. Embedding Human Rights in Business Practice II: A Joint Publication of the United Nations Global Compact and the Office of the High Commissioner for Human Rights (2007), New York, N.Y., United Nations Global Compact.
  4. Garbat M. (2012), Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie [Employment and work rehabilitation of people with disabilities], Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  5. Giermanowska E., Editor (2014), Zatrudniając niepełnosprawnych, dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy [Employing the disabled: Employer best practice in Poland and other European countries], Cracow, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu