BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lučkaničová Martina (Technical University of Košice, Slovakia), Oltra Victor (University of Valencia, Spain)
Title
Unlocking the Catalysts for Organizational Development Program Success : a Case Study of Knowledge Management Challenges in an International Context
Uwolnienie czynników sukcesu programu rozwoju organizacyjnego : analiza przypadku dla wyzwań w zarządzaniu wiedzą w kontekście międzynarodowym
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 6, s. 51-66, tab., bibliogr. 47 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Studium przypadku
Knowledge management, Case study
Note
summ., streszcz.
Abstract
Niniejszy tekst poświęcony jest wyzwaniom dotyczącym zarządzania wiedzą (ZW) oraz dzielenia się nią (DW) w kontekście programu rozwoju organizacyjnego (RO). Postawione przez nas pytania to: Jak z perspektywy ZW można zwiększyć efektywność programów RO? Z jakimi głównymi wyzwaniami dot. DW trzeba się zmierzyć przy rozwijaniu programu RO? Określamy cztery domeny ZW (planowanie, ludzie, procesy, narzędzia IT) i ich związki z wyzwaniami DW (świadomością potrzeb wiedzy, zaangażowaniem i zaufaniem, ewolucją działań organizacyjnych i wsparciem IT). Poprzez szczegółową analizę przypadku wnosimy wkład w zrozumienie kluczowych wyzwań zarządzania wiedzą w kontekście programów rozwoju organizacyjnego i tworzymy materiał do rozważenia przez kadry menedżerskie. (abstrakt oryginalny)

This article explores Knowledge Management (KM) and Knowledge Sharing (KS) challenges in the context of an Organizational Development (OD) program. Our research questions are: How can OD program effectiveness be enhanced from a KM perspective? What are the key KS challenges that must be tackled to foster an OD program? We identify four KM domains (planning, people, processes and IT tools) and relate them to KS challenges (awareness of knowledge needs, involvement and trust, evolution of organizational routines, and IT support). Through an in-depth case study analysis, we advance understanding of key KM challenges in the context of OD programs, and pose relevant managerial implications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alegre, J., Sengupta, K., and Lapiedra, R. (2013), "Knowledge Management and Innovation Performance in a High-Tech SMEs Industry," International Small Business Journal, 31(4), 454-470.
 2. Ayas, K. N. and Zeniuk, N. (2001), "Project-based Learning: Building Communities of Reflective Practitioners," Management Learning, 32(1), 61-76.
 3. Balbastre, F., Oltra, V., Martinez, J. F., and Moreno, M. (2003), "Individual, Group and Organizational Learning Levels and Their Interactions: An Integrative Framework," Management Research, 1(3), 253-267.
 4. Bakker, R. M., Cambré, B., Korlaar, L., and Raab, J. (2011), "Managing the Project Learning Paradox: A Set-Theoretic Approach Toward Project Knowledge Transfer," International Journal of Project Management, 29(5), 494-503.
 5. Bartsch, V., Ebers, M., and Maurer, I. (2013), "Learning in Project-based Organizations: The Role of Project Teams' Social Capital for Overcoming Barriers to Learning," International Journal of Project Management, 31(2), 239-251.
 6. Cabrera, A. and Cabrera, E. F., 2002, "Knowledge-Sharing Dilemmas," Organization Studies, 23(5), 687-710.
 7. Cabrera, A. and Cabrera, E. F. (2005), "Fostering Knowledge Sharing through People Management Practices," International Journal of Human Resource Management, 16(5), 720-735.
 8. Cabrera, A., Collins, W. C., and Salgado, J. F. (2006), "Determinants of Individual Engagement in Knowledge Sharing," International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.
 9. Camara, E., Silva, L., and Cabral Seixas Costa, A. P. (2013), "Decision Model for Allocation Human Resources in Information System Projects," International Journal of Project Management, 31(1), 100-108.
 10. Camelo-Ordaz, C., García-Cruz, J., Sousa-Ginel, E., and Valle-Cabrera, R. (2011), "The Influence of Human Resource Management on Knowledge Sharing and Innovation in Spain: The Mediating Role of Affective Commitment," International Journal of Human Resource Management, 22(7), 1442-1463.
 11. Cerne, M., Jaklic, M., and Skerlavaj, M. (2013), "Management Innovation in Focus: The Role of Knowledge Exchange, Organizational Size, and IT System Development and Utilization," European Management Review, 10(3), 153-166.
 12. Chudoba, K. M., Mei Lu, E., and Watson-Manheim, M. B. (2005), "How Virtual Are We? Measuring Virtuality and Understanding Its Impact in a Global Organization," Information Systems Journal, 15(4), 279-306.
 13. Cusick, A. (2005), "Organizational Development Facilitates Effective Regulation Compliance," Leadership & Organization Development Journal, 26(1/2), 106-119.
 14. Daoudi, J. and Bourgault, M. (2012), "Discontinuity and Collaboration in Technological Projects," paper presented at the ISPIM Conference - Action for Innovation: Innovating from Experience, Barcelona, Spain.
 15. Darling, J. R., Heller, V. L., and Wilson, B. J., III (2012), "The Key to Effective Organizational Development in Times of Socioeconomic Stress," European Business Review, 24(3), 216-235.
 16. Donk, D. P. Van, and Riezebos, J. (2005), "Exploring the Knowledge Inventory in Project-based Organizations: A Case Study," International Journal Of Project Management, 23, 75-83.
 17. Easterby-Smith, M. and Prieto, I. (2008), "Dynamic Capabilities and Knowledge Management: An Integrative Role for Learning?" British Journal of Management, 19(3), 235-249.
 18. Engestrom, Y., Kreosuo, H., and Kajamaa, A. (2007), "Beyond Discontinuity: Expansive Organizational Learning Remembered," Management Learning, 38(3), 1-18.
 19. Eriksson, E. (2013), "Exploration and Exploitation in Project-based Organizations: Development and Diffusion of Knowledge at Different Organizational Levels in Construction Companies," International Journal of Project Management, 31(3), 333-341.
 20. Grace, T. P. L. (2009), "Wikis as a Knowledge Management Tool," Journal of Knowledge Management, 13(4), 64-74.
 21. Gupta, A. K. and Govindarajan, V. (2000), "Knowledge Management's Social Dimension: Lessons from Nucor Steel," Sloan Management Review, 42(1), 71-80.
 22. Han, T., Chiang, H., and Chang, A. (2010), "Employee Participation in Decision Making, Psychological Ownership and Knowledge Sharing: Mediating Role of Organizational Commitment in Taiwanese High-Tech Organizations," International Journal of Human Resource Management, 21(12), 2218-2233.
 23. Han, J. Y. and Hovav, A. (2013), "To Bridge or to Bond? Diverse Social Connections in an IS Project Team," International Journal of Project Management, 31(3), 378-390.
 24. Hooff, B. J. Van Den, and Otto, C. (2012), "To Have and to Hoard: Reasons for not Sharing Knowledge in Organizations," paper presented at the 7th International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), Valencia, Spain. Available online: Http://Www.Olkc2012.Com/Images/Stories/Conference/182.Pdf (last accessed April 1, 2014).
 25. Levin, M. (1997), "Technology Transfer is Organizational Development: An Investigation into the Relationship between Technology Transfer and Organizational Change," International Journal of Technology Management, 14(2/3/4), 297-308.
 26. Liu, Y. and Defrank, R. S. (2013), "Self-Interest and Knowledge-Sharing Intentions: The Impacts of Transformational Leadership Climate and HR Practices," International Journal of Human Resource Management, 24(6), 1151-1164.
 27. Liu, N. C. and Liu, M. S. (2011), "Human Resource Practices and Individual Knowledge-Sharing Behavior - An Empirical Study for Taiwanese R&D Professionals," International Journal of Human Resource Management, 22(4), 981-997.
 28. March, J. G. (1991), "Exploration and Exploitation in Organizational Learning," Organization Science, 2(1), 71-87.
 29. Mason, J. (1996), Qualitative Researching, London, SAGE.
 30. Maxwell, J. A. (1996), Qualitative Research Design: An Interactive Approach, Thousand Oaks, California, SAGE.
 31. Newell, S., Bresnen, M., Edelman, L., Scarbrough, H., and Swan, J. (2006), "Sharing Knowledge across Projects: Limits to ICT-Led Project Review Practices," Management Learning, 37(2), 167-185.
 32. Newell, S., Huang, J., and Tansley, C. (2004), "Social Capital and Knowledge Integration in an ERP Project Team: The Importance of Bridging and Bonding," British Journal of Management, 15(1), 43-57.
 33. Newell, S., Swan J. A., and Scarbrough, H. (2001), "From Global Knowledge Management to Electronic Fences: Contradictory Outcomes of Intranet Development," British Journal of Management, 12(2), 97-111.
 34. Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, New York, Oxford University Press.
 35. Oltra, V. (2005), "Knowledge Management Effectiveness Factors: The Role of HRM," Journal of Knowledge Management, 9(4), 70-86.
 36. Oltra, V. and Vivas-López, S. (2013), "Boosting Organizational Learning through Team-based Talent Management: What Is the Evidence from Large Spanish Firms?" International Journal of Human Resource Management, 24(9), 1853-1871.
 37. Park, J. G. and Lee, J. (2014), "Knowledge Sharing in Information Systems Development Projects: Explicating the Role of Dependence and Trust," International Journal of Project Management, 32(1), 153-165.
 38. Poole, M. S., Ven, A. H. Van De, Dooley, K., and Holmes, M. E. (2000), Organizational Change and Innovation Processes: Theory and Methods for Research, Oxford, Oxford University Press.
 39. Punch, K. F. (2005), Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative Approaches (2nd Edition), London, SAGE.
 40. Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G., and Tushman, M. L. (2009), "Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance," Organization Science, 20(4), 685-695.
 41. Reich, B. H., Gemino, A., and Sauer, C. (2012), "Knowledge Management and Project-based Knowledge in Projects: A Model and Preliminary Empirical Results," International Journal of Project Management, 30(6), 663-674.
 42. Shannak, R. O. (2009), "Measuring Knowledge Management Performance," European Journal of Scientific Research, 35(2), 242-253.
 43. Shen, J., Tang, N., and D'Netto, B. (2014), "A Multilevel Analysis of the Effects of HR Diversity Management on Employee Knowledge Sharing: The Case of Chinese Employees," International Journal of Human Resource Management, 25(12), 1720-1738.
 44. Verburg, R. M., Bosch-Sijtsema, P., and Vartiainen. M. (2013), "Getting It Done: Critical Success Factors for Project Managers in Virtual Work Settings.," International Journal of Project Management, 31(1), 68-79.
 45. Yin, R. K. (1994), Case Study Research: Design and Methods (2nd Edition), Thousand Oaks, California, SAGE.
 46. Zárraga, C. and Bonache, J. (2003), "Assessing the Team Environment for Knowledge Sharing: An Empirical Analysis," International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1227-1245.
 47. Zaugg, R. J. and Thom, N. (2002), "Excellence through Implicit Competencies: Human Resource Management - Organizational Development - Knowledge Creation," Journal of Change Management, 3(3), 199-211.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu